מועצת חכמי התורה והראשון לציון בקריאה לעולים למירון

*מועצת חכמי התורה והראשון לציון בקריאה לעולים למירון: “לצאת מהבוקר ממירון ולא להתמהמה מחשש חילול שבת, והנשארים שבת היזהרו לא לטלטל במקומות שאינם כלולים בעירוב* ” המכתב המלא

עקב חשש חילול שבת השנה בלג בעומר החל ביום שישי הקרוב, כאשר רבבות צפויים לפקוד את הציון הקדוש בישוב מירון יוצאים גדולי ישראל בקריאה ואזהרה להקדים את היציאה ממירון כבר בשישי בבוקר מחשש חילול שבת ואף קוראים לשובתים במירון או בישובים הסמוכים להיזהר לא לטלטל בלא עירוב ולא לצאת מרחקים גדולים מחשש יציאה מחוץ לתחום בשבת.

את המכתב כתב הראשון לציון הגרש”מ עמאר רבה הראשי לירושלים הפועל רבות למען כבודה של השבת ואף התריע בשיעורו השבועי על כך, על המכתב צירפו את חתימותיהם מרנן ורבנן גדולי ישראל ומועצת חכמי התורה מרן הגר”ש כהן, הגר”ש בעדני, הגרש”מ עמאר, הגר”מ צדקה, הגר”ר אלבז והגר”ד יוסף.

בפתח המכתב אותו כתב הראשון לציון נכתב:

“קריאה קדושה מעומקא דליבא
אחינו בית ישראל העולים לחוג בקדושה את ההילולא של קדוש ה’ מכובד אדוננו רבי שמעון בר יוחאי זיע״א בהר מירון בל”ג בעומר העי”א, אשריכם ישראל שלמרות הקשיים באים לשפוך שיחם ומר רוחם בציונו של צדיק יסוד עולם שבזכותו עומד עולם, ועל זכותו נשענים כל ישראל בכל העולם, ואורו הגדול והבהיר מאיר ובא זה כאלפים שנה והולך ומוסיף אור בעד אור, ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום.
וידוע שהצדיק הקפיד שיהיו בשמחה ביום ההילולא שלו, ועד היום כל בית ישראל שמחים ביום הזה, לילה כיום יאיר באור יקרות, והיו למאורות, בכמה עטרות, וכבר כתב הרמב”ם ז”ל בהלכות יום טוב (פ”ו הלכה כ’) שהשכרות והשחוק הרבה וקלות ראש אינה שמחה אלא הוללות וסכלות, אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל, וכו’. אשר על כן אני קורא לכם קריאה מעומק הלב ואומר: עבדו את ה’ בשמחה, בשמחה של תורה וטהרה, בקול תודה המון חוגג ומתפלל ומתחנן לפני ה’ ית”ש, בזכות הצדיק ושומע תפילות ישמע תפילותיכם עם תפלות כל עמו ישראל אמן”.

בהמשך המכתב מתייחסים גדולי ישראל על החשש מחילול שבת:
“הנה השנה יום ל”ג בעומר חל ביום ששי ערב שבת קדש, ואין מזרזין אלא למזורזים שכל מי שחוזר לעירו ולמקומו לחיים לשמחה ולשלום, אנא לא יתעכבו ולא יתמהמהו אלא ישתדלו לצאת לדרכם בבקר ויגיעו לביתם בעוד היום גדול, מקדושת הצדיק לקדושת השבת, ברנה ובגילה ובשמחת עולם.
ואחינו בני ישראל השובתים במירון הן בודאי שיש מקומות שאינם כלולים בעירוב ויזהרו שלא להוציא עמם שום דבר אפילו סידור וחומש וכל כיוצא בזה. והבאים ברגל ממושבים ויישובים סמוכים, עליהם לברר אם אין זה מחוץ לתחום, שלא יחללו קדש חס וחלילה.
ושומר ישראל ישמור צאתכם ובואכם, ולא ישמע בזבולנו שוד ושבר רק קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, ובמהרה נשמע קול שופרו של משיח צדקנו המבשר ואומר כי בא לציון גואל ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם בב”א”. מסיימים גדולי ישראל את מכתבם

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.