מרן הגר”ח הכריע: “אין לקחת קמיעות”

תלמיד חכם שביקש לדעת את דעת מרן הגר”ח קניבסקי על קמיעות להצלחה בלימוד התורה נענה מיד: “אל תיקח קמיעות!”. הסיפור המלא

ספר חדש ומעניין הופיע בימים האחרונים, ובו פרטים חדשים על דרכי הלימוד וצורתה, משולחנו של מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א.

החיבור נקרא ‘קרוב אליך’ ונערך על ידי הרה”ג רבי ישי מזלומיאן שליט”א, מרבני העיר חולון, שכבר שנים רבות זוכה לשאת ולתת עם מרן שליט”א במכתבי הלכה, וחלקם כבר נדפסו בכמה מספריו החשובים שיצאו לאור על ידו.

בחיבור החדש שלפנינו מלקט המחבר מגדולי הדורות על חובת הנחיצות ללמוד ולדעת את הש”ס כולו.

במדור המיוחד של שאלות ותשובות ממרן הגר”ח שליט”א, מביא המחבר פנינים לא ידועים.

כך למשל, נשאל מרן שליט”א על דעתו, אודות ‘קמיעות’ המוחזק שהם גורמים לעורר את חשקת והתמדת התורה, האם כדאי וראוי להתאמץ לרכוש אותם או שלא כדאי משום שיש בזה חסרון בעמל התורה?

תשובת מרן שליט”א היתה תמציתית וברורה: אל תיקח קמיעות!

כמו כן, הוראה חדשה ומענינת מאוד, מופיעה בחיבור החדש: הנידון הוא אודות דברי הגמרא בעירובין דף נ”ד שחייב אדם לשנות לתלמידו ארבע פעמים, וכותב על זה היעב”ץ שזה דווקא בזמנים שהיו לומדים בעל פה, אבל היום שכולם לומדים מתוך הספר אין צריך ללמד את תלמידו ד’ פעמים, מה דעת מרן שליט”א בנושא?

והשיב לו הגר”ח על זה: כי “גם בימינו טוב ללמוד ד’ פעמים כל דבר, והוא סגולה שמועיל לזכרון!”.

סגולה נוספת לזכרון כותב שם מרן שליט”א, ש”אם לומדים את דברי הגמרא עם התוספות הוא סגולה לזכרון, ועל ידי לימוד התוספות יזכור פי שלוש וארבע יותר ממה שלומד בלי התוס'”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.