נדיר: טקס חליצה נערך במונסי – וצולם. צפו בוידאו

טקס חליצה, מצווה מהתורה הנעשית כשלא עושים “ייבום”, אותו אין עושים כיום, נערך השבוע במונסי לפני בית דין. אחד הנוכחים תיעד את הרגע הנדיר. צפו

חליצה היא מצוות עשה, המתקיימת כחלופה לייבום, כשאדם נפטר ללא בנים ומותיר אחריו אלמנה ואח אחד או יותר. החליצה מתקיימת לפני עשרה זקנים בבית דין. לאחר החליצה האישה מותרת להינשא לכל אדם למעט כהן.

מדובר בטקס נדיר למדי, אך היה מי שתיעד אותו בימים האחרונים, בחליצה שנערכה לפני בית דין במונסי שבארה”ב.

צפו בוידאו:

4 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. הוספה:השו"ע שהגדול מהדיינים א' ברוב עם היוצאים מבהכנ"ס לבי"ד נלך לחלוץ במקום שקבענו

  כ’ הרמב”ם הלכות יבום וחליצה: “ומצותה בחמשה כדי לפרסם הדבר” בהגהות מימניות הביא פרקי דרבי אלעזר מפורש שצריך עשרה כמו שאומרת הגמ’ ביבמות סז. פוק ואייתי לי בי עשרה וכו’ ואנן לעיכובא סמכינן אגמרא דידן. מרן הב”י פוסק בשו”ע אבן העזר סי’ קסט’ סעיף יג’: מבאים עוד אנשים שיהיו שם בעת החליצה. ולפחות יהיו חמשה שנמצא עם הדיינים הם עשרה. ומוסיף על כך הרמ”א: ולכן נוהגין עכשיו שהולכין לחלוץ מיד אחר יציאת בהכנ”ס דאז איכא רוב עם. והגדול שבהם אומר לחברו ברבים [הדגשת המגיב: רק אומר שידעו כולם שמתבצעת חליצה ביבמה זו] נלך לחלוץ למקום שקבענו אתמול. ע”כ. מפורש לא שעושין את זה בחצר בהכנ”ס ולא שמזמינים את הציבור להגיע רק לפרסם את עצם מעשה החליצה.
  על אחת כמה וכמה לא להפוך את זה למציצנות סקרנות גיחוכים וצחוקים על חשבון זוג קשישים

  יהודי |
  הגב
 2. צריך להתפרסם שהיה מעשה חליצה והיבמה מותרת לשוק אבל לא הכוונה לחשוף הביצוע ברבים

  חיים יקירנו לא ירדת לסוף דעתם הקדושה של הר”י מגאש ופסקו של הערוך השולחן.לטעמך מדוע א”כ כשהאדמו”ר מגור חלץ את גיסתו זה לא התקיים בבית המדרש בגור יחד עם התקשורת? כיון שהכוונה בעשייתו במקום ציבורי כדי שיוודע ברבים שהיה חליצה והיבמה מותרת לשוק אבל לא הכוונה שיראו את עצם מעשה החליצה ברבים. ובימנו שיש תקשורת גם עשייתו במקום דיסקרטי וצנוע כיון שזה מתפרסם הרבה יותר מזמנם בחצר בהכנ”ס סגי. ופוק חזי מעשה בי”ד בכל יום אינו נעשה בבהכנ”ס או בחשיפתו.. וליבי אומר לו שניצלו שתי זקנים ליצר המציצנות והסקרנות.

  יהודי |
  הגב
 3. זה חלק מדיני החליתה שישהיה מפורסם

  יהודי יקר וחביב, עיין נא בשו”ת הר”י מיגאש סימן קט”ז שכתב לעשות את החליצה מעיקר הדין בבית הכנסת. וכן פסק בערוך השולחן אהע”ז סימן קס”ט ” ועוד פסקו בשו”ע אהע”ז שיהיה באופן מפורסם ובמקום שיש בו רבים כבית הכנסת או חצר בית הכנסת וכד’. הפרסום הוא מדיני החליצה. כמובן שצריך לעשות זאת באופן מכובד ולבקש רשות של פרסום הטכס ברשתות החברתיות (כמו כל דבר אישי)

  חיים מירושלים |
  הגב
 4. האם הצילום של האקט הפרטי נעשה בהסכמת החולצת והנחלץ

  בעידן בו הכל נפרץ הכל חשוף.. עדין יש לכבד אנשים החפצים בפרטיותם.. החיוב בחליצה.. לא מתיר חשיפת הביצוע לעין כל.. זה ממש דוחה החשיפה הזו.. מלבד עשרה אנשים שההלכה הקדושה מחייבת.. וכאן נשאלת השאלה המתבקשת האם הפרסום נעשה ברשות המשפחות? או שמדובר באנשים מבוגרים שלא יודעים את זכויותהם.. והדלתות נפתחו לכל החפצים לראות לצלם ולשתף.. ולהנות מהביצוע.. בעבר כבחורים צעירים שלמדו את נושא החליצה במסכת יבמות.. ביקשנו רשות מבי”ד להשתתף כדי ללמוד לא כדי לצלם.. ובי”ד ביקש את רשות המשפחה שניתנה לנו רק כדי להתלמד… כמובן אם הכל נעשה בהסכמה ובהבנה מלאה של זכותם להתנגד.. זכותם.

  יהודי |
  הגב