נהגים הנדרשים לבצע קורסי חובה יקבלו דחיה עד ל-1 מרס 2021

נהג שלא ביצע קורס נהיגה מונעת או קורס רענון, רישיונו יותלה עד לביצוע הקורס

בעקבות פניות של נהגים המחויבים בביצוע קורסי חובה, משרד התחבורה מבקש להבהיר: נהגים הנדרשים לבצע קורס נהיגה מונעת או קורסי רענון יקבלו הארכה לביצוע הקורסים עד ל-1 במרס 2021.

בעקבות הנחיות הקורונה ושמירה על התו הסגול של משרד הבריאות, נדרש משרד התחבורה להגביל את מספר התלמידים הנוכחים בכל כיתה בקורסים ל-20 תלמידים בלבד, דבר שגרם למחסור בקורסים.

על פי התקנות, נהג שלא ביצע קורס נהיגה מונעת או קורס רענון, רישיונו יותלה עד לביצוע הקורס. כדי למנוע התלית רישיונות של נהגים שאינם יכולים לבצע את הקורס בזמן שנקבע להם, הוחלט להאריך את פרק הזמן לביצוע הקורסים עד ל-1 במרס 2021.

יצוין כי בחודש מרס השנה, עם פרוץ מגפת הקורונה, הוארכה בשישה חודשים התלית רישיונות נהיגה של נהגים שנדרשו לבצע את קורסי החובה, בין ה-16 במרס ועד ל-14 ביוני ונמנע מהם מלבצע את הקורס כתוצאה מצימצום בקורסים שנבע מהנחיות התו הסגול.

למרות חזרתם החלקית של הקורסים לפעילות בצל הקורונה, נוצר מצב שבו נהגים המבקשים להירשם לקורסים אינם יכולים לעשות זאת, והשתתפותם של נהגים שכבר נרשמו לקורס התבטלה בשל הגבלת מספר הנוכחים בכיתה.

לאור המצב המורכב שנוצר הוחלט במשרד התחבורה לתקן את הוראת השעה ולדחות את התלית הרישיונות עד ל-1 במרס 2021, כך שנהגים שחויבו בביצוע קורסי חובה בין ה-16 במרס ועד ל-31 בדצמבר 2021, יוכלו להמשיך ולנהוג עד מרס 2021 לאחר ביצוע הקורס.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.