“סגולה גדולה לאדם לצאת זכאי במשפט – שיתעסק בזיכוי הרבים”

הגר”מ שטרנבוך שליט”א בשיחת הכנה לימים נוראים בהיכל ישיבת מאור התלמוד ברחובות

במהלך מסע חיזוק שקיים אמש מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א בעיר רחובות, נשא שיחת הכנה לימים נוראים בהיכל ישיבת מאור התלמוד, בהשתתפות ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אברהם יצחק הכהן קוק שליט”א, ורב העיר רחובות הגאון הגדול רבי שמחה הכהן קוק שליט”א, ובמעמד רבני הישיבה שליט”א.

לאחר שיחת החיזוק יצא מרן פוסק הדור שליט”א מלווה בראש הישיבה הגרא”י קוק שליט”א לעבר שמחת הברית לבן מקורבו הרה”ג ר’ זאב הירשמן שליט”א, שם שימש כסנדק.

בהמשך הביקור – בדרכו לעבר ישיבתו בבית שמש, נכנס מרן פוסק הדור הגר”מ שטרנבוך שליט”א לביקור מרומם בתלמוד תורה הרא”ם של ילדי העיר רחובות והסביבה, שם נשא דברי ברכה לילדי הת”ת, ודברי חיזוק למחנכים הפועלים לקירוב ילדי ישראל.

מרחובות נסע מרן הגר”מ שטרנבוך היישר לעבר בית שמש, שם נשא את השיעור כללי הנמסר מידי שבוע ביום שני בהיכל הישיבה על המסכת הנלמדת בישיבה.

בדבריו שנאמרו בהיכל ישיבת מאור התלמוד אמר לתלמידים: “ברוך ה’, זכיתם להיות בישיבה מצויינת, ראשי הישיבה כאן מסורים לתלמידים, אל תחמיצו את ההזדמנות לגדול כאן בתורה”.

בדבריו הביא כמה וכמה עובדות שראה אצל רבותיו, והרחיב על מעלת התשובה ועל ההכנה לימי ראש השנה: “זוכר אני אצל הגאון רבי אליהו לופיאן זצ”ל שהיה מקדים בתחילת שיחותיו בחודש אלול ואומר “היום כך וכך ימים קודם ראש השנה”, ורק אח”כ היה מתחיל לומר מוסר. וכן אצל מורי ורבי הגאון רבי משה שניידער זצ”ל ראיתי, שהיה מגיע באמצע סדרי הלימוד בימים אלו להיכל הישיבה, והיה זועק ובוכה “אוי, לא רואים כאן תשובה”, והיה מעורר את הציבור לשוב בתשובה – לכו ונשובה אל ה’, אבל אצלנו אף שמתקרבים ליום הדין  מ”מ אין אנו מפחדים.

בדבריו הוסיף כי הימים הללו מסוגלים מאוד להרבות בהם ביראת שמים: “יראת שמים היא העיקר – מה ה’ אלוקיך שואל מעמך – כי אם ליראה. ראיתי פעם את הרב מבריסק יושב וחוזר לעצמו כמה פעמים “סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי”.

“מבואר בספרים שסמוך לראש השנה, היצר הרע מתחזק להקשות על האדם שלא יעשה תשובה, אבל מאידך מי שזוכה להתגבר על היצר הרע זוכה לאור גדול, שבמעט מאמץ זוכים בימים אלו מה שאי אפשר לזכות במאמץ רב בכל השנה”.

בהמשך דבריו אמר כי כל בחור קובע את גורלה והצלחתה של הישיבה: “כל בחור בישיבה משמש כדוגמא לחבריו, וכשהוא מתחזק הוא גורם חיזוק גם לשאר חבריו, שמצב כללות הישיבה תלוי בכל אחד ואחד.

“שמעתי מפי הגה”צ רבי אליהו לופיאן בדרשה בערב ראש השנה, שסגולה גדולה לאדם לצאת זכאי במשפט דראש השנה – שיתעסק בזיכוי הרבים, שעל ידי זה הקב”ה יציל אותו מפורענות לתועלת הרבים שצריכים לו, וכל בחור בישיבה יכול לקיים סגולה זו, שכן בחור ישיבה שמשמש לדוגמא טובה ואחרים למדים ממנו, נחשב לו שהוא פועל עבור אחרים, וזה יעמוד לו לזכות ליום הדין.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.