עלייה של 0.2% במדד המחירים לצרכן בחודש יולי

ירידת מחירים בולטת נרשמה בסעיף הלבשה והנעלה 5.9%

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש יולי 2020, בהשוואה לחודש יוני 2020 והגיע לרמת מדד של 100.2 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2018 נקודות); מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלו ב-0.1%, כל אחד והגיעו לרמות מדד של 100.0 ו-99.1 נקודות, בהתאמה; לעומתם מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה נותר ללא שינוי ברמת מדד של 100.8 נקודות.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי פירות טריים 1.4%, תרבות ובידור 1.1% ותחבורה 0.8%.

ירידת מחירים בולטת נרשמה בסעיף הלבשה והנעלה 5.9%.

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.6%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.9%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב-0.8% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב-0.1%.

בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2020 לעומת יולי 2019) ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.6%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-1.3%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב-0.9% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב-0.1%.

בחודש יולי 2020 מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות עלו ב-0.2%, כל אחד; מדד המחירים לצרכן ללא דיור בניכוי עונתיות עלה ב-0.1%.

על פי נתוני המגמה לתקופה שבין אפריל 2020 – יולי 2020, קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-1.5%; קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-1.8%, כל אחד.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.