קבוצת גולף: רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד כ-5 מיליון ש”ח

קבוצת גולף דיווחה הבוקר כי דירקטוריון החברה אישר תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד כ-5 מיליון ש”ח וכי תיבחן אפשרות להרחבת מסגרת הרכישה הכוללת לעד 10 מיליון ש”ח כפוף להחלטת דירקטוריון נוספת.

תוכנית הרכישה מתוכננת להתחיל ב-3.10.2019 ולהסתיים ב-30.4.2020.

להערכת הדירקטוריון , בהתחשב במחיר מניית החברה בשוק , הרכישה מהווה השקעה ראויה ותאפשר הגדלת התשואה לבעלי המניות. כמו כן, צעד זה מהווה הבעת אמון בחברה.

בנוסף, להערכת הדירקטוריון, ביצוע תכנית הרכישה העצמית אינו צפוי להשפיע באופן מהותי לרעה על מצבה הכספי של החברה ועל תכניותיה, ובכלל זה על מבנה ההון שלה, מצב נזילותה, רמת המינוף שלה, צרכי ההשקעה שלה, עמידתה בדרישות ומגבלות פיננסיות המוטלות עליה ויכולתה להמשיך לפעול במתכונת פעילותה הקיימת.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.