במיוחד לבעלי עסקים קטנים -קרן הלוואות בערבות מדינה

למעלה מעשור מפעילה המדינה, באמצעות אגף החשב הכללי במשרד האוצר ובשיתוף עם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, קרן הלוואות בתנאים מיטבים לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה במטרה לאפשר את הנגישות לאשראי לעסקים אלה, המהווים מנוע צמיחה מרכזי במשק.
קרן ההלוואות מציעה סיוע במגוון מסלולים שעוצבו במיוחד לצרכיהם הייחודים של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל בין אם מדובר בבעל עסק ותיק המעוניין במימון לרכישת מכונה או ביצוע השקעה נוספת בעסק, או ביזם המעוניין לקבל סיוע בהקמת עסק חדש, ובין אם מדובר במענה לצורכי מימון שוטפים לצורך גישור על פערי תזרים מזומנים. נוסף על כך, במסגרת הקרן מוצעים מסלולים בתנאים מותאמים לסקטורים בעלי צרכי מימון ייחודים, כדוגמת יצואנים, חקלאים או תעשיינים ישראלים. ההלוואות מועמדות בריביות נמוכות יחסית למאפייני ההלוואות, עם פריסה ארוכה להחזר של חמש שנים ויותר, ועם דחיית תשלום קרן ההלוואה של עד חצי שנה, המקלה על הלווה בתקופת ההתארגנות הראשונית שלאחר קבלת ההלוואה.

מסקר שערכה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה עולה, כי ישנה שביעות רצון גבוהה של בעלי העסקים מתהליכי הגשת הבקשה להלוואה והסיוע שמוצע במסגרת פעילותה של הקרן, שמאז הקמתה העמידה הלוואות לעסקים בהיקף מצטבר של כ- 4.5 מיליארד ש”ח. כעת, הושלם צעד נוסף שמטרתו לקצר ולפשט עוד יותר את תהליך ההגשה, ובכך לאפשר לבעלי עסקים להגיש בקשה לקבלת הלוואה באופן עצמאי וללא צורך בסיוע חיצוני.

צוות עבודה שבחן את הבירוקרטיה בקרן, בהובלה משותפת של אגף החשב הכללי במשרד האוצר והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, החליט על קיצור משמעותי של שאלון הבקשה לקבלת הלוואה, ופרסום סט תצהירים מעודכן ומותאם לסוג העסק. שאלון זה יאפשר לכל בעל עסק להגיש בעצמו את בקשתו לקבלת הלוואה מהקרן, בצורה פשוטה, ידידותית ומהירה יותר מאשר בעבר ובעלות כוללת של 250 ₪. מדובר בצעד נוסף לשיפור תהליכי העבודה של הממשלה עם המגזר העסקי, לצמצום הבירוקרטיה הממשלתית ולהובלת מגמה של שיפור הסביבה העסקית וקלות עשיית העסקים בישראל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.