התכנית הלאומית להזדקנות האוכלוסייה

שר העבודה והרווחה חיים כץ: "תוחלת החיים עולה ואנחנו נערכים בהתאם במטרה לאפשר לכל אזרח ותיק, להזדקן בכבוד בקהילה כשאנו תופרים לו חליפה טיפולית אישית. השירות לאזרחים ותיקים הפך לאגף בכיר, תוך תוספות תקציביות משמעותיות שמספקות את המענים המיטיבים ביותר לשיפור איכות חייהם של האזרחים הוותיקים בישראל".

בעקבות העלייה בתוחלת החיים ובמספר האזרחים הוותיקים הגדל מידי שנה, משרד העבודה והרווחה הציג את התכנית הלאומית להזדקנות האוכלוסייה אשר תעניק מענים ייחודיים לכל אזרח ותיק בישראל.

הערכות המשרד לעליה בתוחלת החיים הצפויה כוללת פיתוח תכנית מענים פרטית המותאמת לכל אזרח ותיק על פי צרכיו, הוספת כ-200 עובדים סוציאליים המומחים בתחום הזקנה ברשויות המקומיות שיבנו התערבות המותאמת לחייו של האזרח הוותיק ולקשיים איתם הוא מתמודד, הרחבת הפעילות במרכזי היום בדגש על ההיבט השיקומי שתכלול ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה , ושיקום גריאטרי, הפעלת מערך טכנולוגי שיאפשר לקשישים להתחבר לפעילות המועדון מהבית ועוד.

כדי לאפשר פיתוח שירותים מואץ לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים הגדלה מידי שנה ולהדגיש את חשיבותה של אוכלוסייה זו, משרד העבודה והרווחה הפך את השירות לאזרחים ותיקים לאגף בכיר לאזרחים ותיקים, הוסיף תקציבי פעולה ותקנים ברשויות המקומיות, כל זאת במטרה לספק את המענים המיטיבים ביותר ולשפר את איכות חייהם של האזרחים הוותיקים בישראל.

בתחילת שנת 2017 מנתה אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל כ- 978,400 נפש וחלקם היה 11.3% מכלל האוכלוסייה, בשנים 2020 צפוי מספר האזרחים הוותיקים להגיע ל- 1,124,000, בשנת 2030 צפוי מספרם להגיע ל- 1,473,000 ובשנת 2035 יגיע מספר האזרחים הוותיקים ל- 1,660,000 נפש בישראל ויהוו כ-14% מכלל האוכלוסייה. משרד העבודה והרווחה נערך לגידול המהיר באוכלוסיית האזרחים הוותיקים מקצה תקציבים נוספים, ומפתח כלים ומענים בתחום הגריאטריה על פי תכניות חדשניות שהצליחו בארץ ובעולם.

על מנת לאפשר מענה מותאם ואישי לכל לקוח על פי צרכיו הקצה המשרד כ- 150 תקנים של עובדים סוציאליים המומחים בתחום הזקנה שיתנו מענה פרטני לכל אזרח ותיק, נוסף על התקנים הקיימים עד כה במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.

הקצאת התקציב הנרחבת הצפויה בשלוש השנים הקרובות מאפשרת גם הקצאת 50 תקנים של עובדים סוציאליים ייעודיים לטיפול באלימות והזנחה של אזרחים ותיקים חסרי ישע המעניקים סיוע בניהול הליכים משפטיים, קבלת אמצעים טיפוליים ופועלים להגברת המודעות לתופעה. מלבד הקצאת התקנים יפעיל המשרד תכנית סיוע לאזרחים ותיקים באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים כגון: השתתפות בפעילות מרכז היום מהבית דרך המחשב הביתי ועוד.

אוכלוסיית האזרחים הוותיקים מגוונת מאוד ברמת יכולת התפקוד, המצב הכלכלי, התעסוקתי והמשפחתי. לצד רבגוניות זו, ישנה שונות גם במאפיינים התרבותיים והדתיים המצריכה התאמה באופן מתן המענים. תפקידו של עובד סוציאלי בתחום הזקנה הוא להבנות תכנית התערבות המותאמת לדאגות והקשיים עימם מתמודד האזרח הוותיק. אלו יכולים להיות קשיים על רקע תפקודו הפיזי של האזרח הוותיק, קשיים על רקע מצב נפשי, חברתי או כלכלי. תכנית ההתערבות נקבעת במשותף עם האזרח הוותיק או משפחתו.

נתונים דמוגרפים :

אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל מנתה בתחילת שנת 2017 כ- 978,400 נפש, מתוכה יותר ממחצית (56%) הן נשים. 60% מהם נשואים כאשר רוב הגברים נשואים (77%) לעומת 45% בלבד מהנשים. ההבדל נובע מכך שתוחלת החיים של נשים גבוהה מזו של גברים ובשל הנטייה של נשים להינשא לגברים מבוגרים מהן. רוב האזרחים הוותיקים היהודים הם ילידי חו"ל (75%). התפלגות האזרחים הוותיקים באזורים השונים בארץ מראה כי 48% מהם גרים במרכז הארץ לעומת 41% מכלל האוכלוסייה הגרים באזור זה. נפת חיפה ומחוז תל אביב מאופיינים באחוז האזרחים הוותיקים הגבוה ביותר 18%בחיפה ו- 15% בתל אביב. 23% מבני 63+ גרים לבד. בשנים 2020 צפוי מספר האזרחים הוותיקים להגיע ל- 1,124,000, בשנת 2030 צפוי מספרם להגיע ל- 1,473,000 ובשנת 2035 יגיע מספר האזרחים הוותיקים ל- 1,660,000 נפש בישראל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.