בית המשפט העליון דחה פה אחד ערעור בעניין מלכה לייפר

“המערערת מתחזה לגבי כושר השיפוט שלה ויכולת תפקודה”

בית המשפט העליון דחה פה אחד ערעור שהגישה המערערת במסגרת הליך ההסגרה המתנהל בעניינה, וקבע כי אין במצבה הנפשי כדי למנוע את המשך הסגרתה לאוסטרליה. כעת, עם דחיית הערעור, בשלה העת להכריע בבקשת ההסגרה לגופה. הצדדים כבר טענו בנושא זה בפני בית המשפט המחוזי וההכרעה מונחת כיום לפתחו.

הבקשה להכריז על המערערת כבת-הסגרה לאוסטרליה הוגשה בשנת 2014 לצורך העמדתה לדין בגין ביצוע עבירות מין בקטינות שהיו תלמידותיה. לאחר שנמצא כי המערערת אינה כשירה לעמוד לדין נוכח מצבה הנפשי, הופסק ההליך בשנת 2016 בהתאם להוראת סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ”ב-1982 (להלן: החסד”פ). בתחילת שנת 2018 חודש הדיון בבקשת ההסגרה, בשל חשד כי המערערת מתחזה ומציגה מצג שווא בקשר למצבה הנפשי. לאחר שהוגשו מספר חווֹת דעת פסיכיאטריות בעניינה, לרבות חוות דעת שנערכה על ידי פאנל מומחים, קבע בית המשפט המחוזי כי המערערת מתחזה לגבי כושר השיפוט שלה ויכולת תפקודה, וכי היא מסוגלת לעמוד לדין. מכאן הערעור.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.