הפחתה של 56% בפליטות חומרים אורגניים נדיפים מהתעשייה בחיפה

במסגרת יישום התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה והסביבה משנת 2015, ובהתאם להחלטות הממשלה, מפרסם היום (ב’) המשרד להגנת הסביבה סיכום ביניים מקיף של השנים 2015-2018.

המשרד מפרסם היום אף את דוח תמונת מצב איכות האוויר במפרץ חיפה – דוח מקיף ורחב הכולל את כלל הנתונים המסכמים את הפעילות בחיפה במסגרת התוכנית הלאומית. בדוח זה פירוט של המפעלים במפרץ והפליטות שלהם, כולל מגמות וניתוחים על-פי סקטורים (הדוחות מצ”ב).

ההישגים הבולטים בשנות התוכנית :

• לאורך השנים חל שיפור משמעותי באיכות האוויר במפרץ חיפה: בשנות התוכנית נרשמה הפחתה של 56% מפליטות המזהמים האורגניים הנדיפים – שכוללים חומרים מסרטנים ועל כן התוכנית שמה דגש על פליטות מזהמים אלה ואף הצליחה בכך מעבר ליעד שהוצב (שהיה 48% ביחס לפליטות בשנת 2014).

• הגברנו את האכיפה על המפעלים בשנים 2015-2018: הוצאנו 42 התראות ל-17 מפעלים; קיימנו 37 שימועים ל-16 מפעלים; הוצאנו ל-4 מפעלים 5 צווים למניעה או לצמצום של זיהום אוויר חזק או בלתי סביר לפי סעיף 45 לחוק אוויר נקי; הוצאנו 6 עיצומים כספיים ל-6 מפעלים על 16 הפרות בסכום כולל של כ-9.8 מיליון שקל.

• הוקם בעיר אזור אוויר נקי המגביל כניסת רכבי דיזל מזהמים לשטחי המגורים בחיפה – הראשון בישראל, ובדומה למאות ערים אירופיות – שכבר בשנה הראשונה להפעלתו נמדדה הפחתה של כ-20% בריכוזי הפיח בעיר התחתית.

• קידמנו הנעות חלופיות ונקיות יותר בתחבורה בחיפה: 25 אוטובוסים חשמליים מופעלים בחיפה; 20 משאיות אשפה מונעות בגז טבעי דחוס מופעלות כחלק מצי משאיות האשפה העירוני של עיריית חיפה; ומערך של 100 כלי רכב שיתופיים חשמליים – הראשון בישראל

• שופרו יכולות הניטור הסביבתי והבריאותי: הוספנו 47 מכשירים לניטור סביבתי בחיפה של מזהמים שונים באוויר ושתי תחנות ניטור ניידות; הכפלנו את מספר נקודות הדיגום הסביבתי ל-8; והעלינו את מספר המזהמים הנדגמים בסביבה מ-14 ל-86.

המשרד להגנת הסביבה מפקח ואוכף באופן רציף על כלל מפעלי מפרץ חיפה, מיישם תוכניות הדוקות להפחתת פליטות וצמצום סיכונים מחומרים מסוכנים ומשקיע משאבים רבים, כולל תקציב וכוח אדם. כל אלו יחד תורמים ויוסיפו לתרום להגנת על בריאותם של תושבי מפרץ חיפה ושיפור איכות חייהם. עלות הצעדים למשרד להגנת הסביבה במסגרת תוכנית מפרץ חיפה עד כה מסתכמת בכ-107 מיליון שקל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.