הראב”ד על פטירת ראש הכולל: “מי יודע עד היכן הדברים יגיעו אם לא נתעורר בתפילות”

במהלך הלוויה קורעת לב של ראש הכולל בהר נוף עורר מרן פוסק הדור על הטרגדיות בהסתלקות יהודים צעירים, והתריע: “זהו כעין בת קול משמים, ומי יודע עד היכן הדברים יגיעו אם לא נתעורר בתפילות

הבוקר נערך מסע הלוייה קורע לב של ראש כולל אור המאיר בהר נוף, הרה”ג ר’ נתן דיסלדורף זצ”ל שנפטר בגיל 53, והותיר אחריו מספר יתומים ללא משען ומשענה.

מסע הלוייה יצא מבית כנסת הגר”א בהר נוף, בית מדרשו של מרן פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך שליט”א, שם התפלל המנוח זצ”ל.

 

 הגר”מ שטרנבוך שליט”א שהשתתף בלוייה, נשא דברים בשבח הנפטר, ולאחר מכן התריע כי לאחרונה אנו שומעים על מקרים רבים מזעזעים כל לב בהסתלקות אברכים צעירים, ובדבריו אמר  “אם לא נתעורר עכשיו לתפילה, מי יודע עד היכן הדברים יגיעו”.

בתחילת דבריו פתח מרן בדברי מספד על הנפטר הדגול: “הצדיק אבד ואין איש שם על לב, כי מפני הרעה נאסף הצדיק”. הצדיק ר’ נתן דיסלדורף הסתלק מאיתנו, “מפני הרעה נאסף הצדיק”  כיון שעמדו לבוא גזירות רעות על בית ישראל, לקח אותו הקב”ה כקרבן ציבור, כדי לכפר על בית ישראל ולהשבית את מידת הדין.

“לבית מדרשינו זהו אבידה גדולה, הוא סידר שיעורי תורה בבין הזמנים בבית מדרשינו, החזיק בבית מדרשינו “כולל ערב” כדי לסדר שילמדו בלילות, והיה שוקד על תלמודו בבית מדרשינו, ושפך נפשו בתפילה לפני ה’.

לאחר מכן עבר לעורר על הטרגדיות המרובות שנשמעו במהלך החודשים האחרונים – אלול תשרי, כאשר יום לאחר יום באים שמועות קשות על הסתלקות יהודים צעירים המניחים אחריהם אלמנות ויתומים: “הוא הניח אחריו יתומים ויתומות, ולאחרונה שומעים אנו על הרבה מקרים  מזעזעים שמסתלקים מאתנו אברכים ותלמידי חכמים מופלגים בגיל צעיר”.

“זהו כעין ‘בת קול’ משמים הקורא לנו להתעורר לתשובה, ולהתפלל לפני אבינו שבשמים, וכבר כתב הרמב”ם (פ”א מהלכות תעניות ה”ג) שאם לא יזעקו בעת צרה לקב”ה אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו, וצרה זו נקרה נקרית, תוסיף הצרה צרות אחרות, עיי”ש, וכמו שכתוב (ויקרא כ”ו) “והלכתם עמי בקרי, והלכתי אף אני עמכם בקרי”,

“אוי, מי יודע עד היכן הדברים יגיעו אם לא נתעורר בתפילות מעומק הלב להשבית חרון אף ה’.

בדבריו הוסיף וסיפר מה ששמע מפי מרן הרב מבריסק, “מרן הגרי”ז זצ”ל סיפר לי שלפני המלחמה כשיהודי אחד מת בפולין או בוורשא שלא כדרך הטבע (על ידי הגויים או במחלה בגיל צעיר), כולם היו רועשים על זה בתפילה ובזעקות, וא”כ עכשיו שבעוה”ר נפטרו כ”כ הרבה אנשים צעירים בוודאי עלינו להרעיש בתפילות גדולות, ואם נשתוק ח”ו הרי אנו מכניסים את עצמינו ואת בנינו ובנותינו לסכנה רח”ל.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.