ירידה של 7.7% במספר המשרות הפנויות בשיעור שנתי

על פי נתוני המגמה של החודשים ינואר- מרס 2019:
• ירידה של 7.7% במספר המשרות הפנויות בשיעור שנתי.
• אחוז המשרות הפנויות בממוצע הוא 3.52%.
על פי נתונים מנוכי עונתיות
• ירידה חדה בביקוש לעובדים בענפי הבינוי בשנתיים האחרונות (תרשים 4 ו9)
• עליה בביקוש לעובדים בענפי סדר “מידע ותקשורת” בשנתיים האחרונות
• ירידה במספר המשרות הפנויות בענפי המסחר (רבעון ראשון 2019 לעומת רבעון מקביל בשנת 2018)
על פי נתונים מקוריים
• ירידה בביקוש לעובדים בכלל המחוזות (בעיקר במחוז ירושלים הדרום ומחוז הצפון) למעט מחוז תל אביב שבו ישנה יציבות בביקוש לעובדים
• ירידה במספר המשרות הפנויות ברבעון ראשון שנת 2019 בעסקים הכי קטנים (5-9 מועסקים) ובעסקים הגדולים (100+) לעומת רבעון קודם
סקר משרות פנויות הוא מקור המידע העיקרי על מספר משרות פנויות בישראל והוא נערך באופן שוטף על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2009.
נתונים מנוכי עונתיות – במרץ 2019 ,נרשמו 97.1 אלף משרות פנויות (לעומת 97.2 אלף בחודש הקודם).
כמו כן אחוז המשרות הפנויות עומד על כ-3.48% (לעומת 3.50% בחודש קודם).
נתוני מגמה ינואר- מרס 2019- מספר המשרות הפנויות ירד ב-7.7% (בחישוב שנתי), לאחר ירידה של כ-6.9% בממוצע בחודשים אוקטובר- דצמבר 2018.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.