למרות הקורונה: הכנסות והרווח בדלק קידוחים הוכפלו

עליה של 33% במכירות גז טבעי

דלק קידוחים פרסמה לפני זמן קצר את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2020:

הרווח הנקי ברבעון עמד על כ-84.3 מליון דולר, ההכנסות עמדו על כ-186.7 מליון דולר – גידול של 110% ו 97% בהתאמה.

שיא רבעוני במכירות גז טבעי: BCM 3.6 מתמר ומלוויתן יחד.

יישום תוכנית התייעלות– חיסכון בהיקף של כ 45 מיליון דולר בזכות הפחתת הוצאות התפעול של לוויתן, תמר ואפרודיטה הופחתו.

צפי לחסכון שנתי של 131 מ’ דולר מתוכם כ-41 מיליון דולר חיסכון נטו לשותפות ב- 2020.

במהלך הרבעון שילמו השותפים בתמר ובלוויתן 272 מיליון שקל כתמלוגים למדינה.

יוסי אבו, מנכ”ל דלק קידוחים: “מתקדמים במספר מסלולים למימון מחדש של החוב הפרויקטאלי בלוויתן ”

נכון למועד פרסום הדוח הרבעוני, לשותפות התחייבויות פיננסיות בהיקף של כ-3.4 מיליארד דולר, מתוכם 620 מיליון דולר מיועדים לפרעון עד תום שנת 2020, ומועד פרעונן של יתר ההתחייבויות חל בתום שנת 2021.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.