הציבור הפנים את הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן

ב-1 בינואר השנה נכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן, הקובע, בין השאר, הגבלות על שימוש במזומן ובצ’קים. החוק נועד לצמצם את ההון השחור, לסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה ומימון טרור וכן בהעלמות מס. בחוק נקבע כי בתשעת החודשים הראשונים להפעלתו, לא יוטלו עיצומים כספיים על מפרי החוק אלא תימסר התראה בכתב (ובלבד שלא מדובר בהפרה חוזרת), כך שהביקורות מסייעות להטמעת החוק והוראותיו בקרב הציבור.

רשות המסים חושפת את נתוני ממצאי הביקורות לאכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן, שנערכו במהלך ארבעת החודשים האחרונים. בתקופה זו נערכו סה”כ כ-4,300 ביקורות, מהן עולה כי חלק ניכר מהציבור הטמיע את ההגבלות הכלולות בחוק.

מתוך 612 ההפרות שנמצאו בביקורות, רק 123 הן הפרות של הוראות שימוש בכסף מזומן (נציין כי הפרת מזומן יכולה להיות בעסקה אחת, כשלכל אחד מהצדדים מיוחסת הפרה), ב- 147 מקרים נמצאה הפרה של הוראת תיעוד אמצעי התשלום/תקבול, ו- 342 הפרות היו של הוראות שימוש בצ’קים (כגון: איסור שימוש בצ’קים פתוחים או הסבת צ’קים ללא ציון שם ומספר זהות של המסב בגב הצ’ק).

עוד עולה מהנתונים כי ההפרה הגבוהה ביותר של הוראות שימוש בכסף מזומן היא בגובה 174,000 ₪, של הוראת תיעוד אמצעי התשלום/תקבול היא 1,420,000 ₪ ושל הוראות שימוש בצ’קים היא 170,000 ש”ח.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.