מעמד התרת קללות בבית רשכבה”ג מרן שר התורה

שעות בודדות קודם התקדש יום הדין, בתוך להט ההכנות הקדחתניות, יתקיים באופן מיוחד והיסטורי, מעמד מיוחד של ‘התרת קללות’ על ידי גדולי הדור בעצמם, בביתו ובראשותו של רשכבה”ג מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א, בשליחותם ולמענם של תורמי ‘קופת העיר’, להזדכך ולהערך כראוי לראש השנה.

גדולי הדור שליט”א יקיימו מעמד התרת קללות בערב ראש השנה על תורמי ‘קופת העיר’

המעמד המיוחד יתקיים על ידי גדולי הדור בצוותא עם רבני ‘קופת העיר’ שיקיימו מנין ל’התרת הקללות’ בשליחות תורמי ‘קופת העיר’.

שעות בודדות קודם התקדש יום הדין, בתוך להט ההכנות הקדחתניות, יתקיים באופן מיוחד והיסטורי, מעמד מיוחד של ‘התרת קללות’ על ידי גדולי הדור בעצמם, בביתו ובראשותו של רשכבה”ג מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א, בשליחותם ולמענם של תורמי ‘קופת העיר’, להזדכך ולהערך כראוי לראש השנה.

המעמד המיוחד מתקיים כחלק מהמאמצים של ‘קופת העיר’ להביא לתורמיה שנה טובה וברוכה, בצירוף הזכות של להביא אור למשפחות נזקקות בימי החגים שבפנינו. כפי שנתקבל בכל תפוצות ישראל להסיר את מידת הדין בערב ראש השנה ע”י סדר התרת הקללות, הרי שבקופת העיר מעוניינים לבצע את המעמד בשלימות האופיינית, ע”י מנין גדולי הדור שליט”א בעצמם, כשסדר התפילה יתקיים על פי מה שתיקן רשכבה”ג מרן שר התורה שליט”א, ועל פיו תערוך ‘קופת העיר’ את המעמד המיוחד להתרת הקללות.

במנין הקדוש שיתכנס אי”ה בערב ראש השנה כשליחיהם האישיים של תורמי ‘קופת העיר’ ישתתפו בסדר התרת הקללות, רשכבה”ג מרן שר התורה שליט”א שיעמוד בראש המנין, מרן הגרב”ד פוברסקי שליט”א, מרן הגר”י זילברשטיין שליט”א, מרן הגר”ש בעדני שליט”א, מרן הגר”ש גלאי שליט”א, מרן הגר”ז ברלין שליט”א, מרן הגר”ש שטיינמן שליט”א, מרן הגר”ב ויסבקר שליט”א מרן הגרמ”ש אדלשטיין שליט”א, מרן הגרי”ש קנייבסקי שליט”א, מרן הגר”נ זוכובסקי שליט”א, מרן הגר”י אונגרישר שליט”א, מרן הגרח”י משקובסקי שליט”א, מרן הגרי”א דינר שליט”א ומרן הגר”י פישהוף שליט”א . כבית הדין של שליחות מרבבות תורמי ‘קופת העיר’ יעמדו רבני ‘קופת העיר’ הגר”י סילמן שליט”א, הגרש”א שטרן שליט”א והגר”ר אלקריף שליט”א שיבקשו מהמנין הקדוש להתיר את הקללות מכל תורמי ‘קופת העיר’.

המעמד המיוחד מהווה הזדמנות נדירה להוושע ולהתכונן לקראת יום הדין על ידי סדר התרת הקללות של גדולי הדור שליט”א בעצמם, למנוע ולסלק את מידת הדין בס”ד.

סדר התפילה יתקיים על שמות תורמי ‘קופת העיר’ שישתתפו במעמסה העצומה להאכיל את רבבות הנפשות המצפות לכך בחודש החגים, ויסייעו להביא אור לבתיהם החשוכים, ובכך יזכו בזכות הצדקה הנקיה שוודאי קרובה הישועה לבוא.

הקליקו כאן

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.