מראשי מיר ברכפלד: הגר”א ברזל זצ”ל

הבוקר מגיעה מבית החולים בילינסון בפתח תקווה הידיעה הקשה על הסתלקותו של הגאון ר’ אברהם יצחק ברזל מראשי ישיבת מיר ברכפלד שהלך לעולמו לאחר מחלה קשה

הבוקר מגיעה מבית החולים בילינסון בפתח תקווה הידיעה הקשה על הסתלקותו של הגאון ר’ אברהם יצחק ברזל מראשי ישיבת מיר ברכפלד שהלך לעולמו לאחר מחלה קשה.

הרב ברזל נולד לפני 74 שנים לאביו הגאון רבי עזרא ברזל מגדולי תלמידי החכמים בעיר בני ברק.
בבחרותו למד בישיבת פוניבז’.

הוא עמד שנים רבות בראשות ישיבת ‘נחלת יעקב’ בקרית הרצוג,בשנת תשנ”ט נקרא ע”י הגרנ”צ פינקל זצ”ל לכהן כראש ישיבה בישיבת מיר ברכפלד שהוקמה באותם ימים.

הגרא”י ברזל היה ראש הישיבה ב’סדר בקיאות’,והיה מוסר שיעור כללי אחת לשבוע בהיכל בית המדרש.
הוא אף מסר שיחות וועדים לכלל בני הישיבה.

כמו כיהן כרב בית הכנסת ‘חניכי הישיבות’ ברחוב אור החיים בקרית ספר.

בחודשים האחרונים חלה,ובשבוע האחרון נרשמה הידרדרות משמעותית במצבו,בהיכל ישיבת מיר ברכפלד נערכה בכל שבוע בחודשים האחרונים ‘תפילת רבים’ לרפואתו.

הלילה השיב את נשמתו ליוצרה.

הלוויתו תצא הבוקר (שישי) מהיכל ישיבת מיר בברכפלד.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים / לאור המצב הקשה בא"י וחו"ל אצל אחינו בני ישראל, כולנו בכל אתר ואתר חייבים לעורר רחמי שמים נגד המחלה... כנסו דחוף

  בס”ד
  לאור המצב הקשה בא”י וחו”ל אצל אחינו בני ישראל, כולנו בכל אתר ואתר חייבים לעורר רחמי שמים נגד המחלה; הנה ימים קשים עוברים עלינו וכעת יוצאים הרבנים החשובים במכתב בקשה לכל הציבור על החובה להתפלל לבורא עולם לעצור את מחלת הקורונה המתפשטת בארץ ובעולם, ולציית לרופאים בנושא הבידוד.

  הרבנים החשובים קוראים לאלו החוששים פן נדבקו להישמע לכללים של הרופאים: “החוששים על פי סימנים ועל פי דעת הרופאים פן אולי נדבקו ח”ו, או הבאים ממקומות המועדים, מחויבים על פי הלכה ברורה ודעת תורה לציית להוראות הרופאים כי -חמירא סכנתא- ולא יהיו ח”ו בגרמא בניזקין לאחרים”

  כמו כן קוראים הרבנים החשובים, לומר את פרקי התהילים, כ”ק קכ”א, ק”ל מידי יום בתפילת מנחה, וגם להקפיד על אמירת ‘פטום הקטורת’ מידי יום ביומו בשחרית ובמנחה עם כוונה, שידוע לבטל מחלות ומגיפות ח”ו, ובפרט לזעוק ולהתפלל ביום תענית אסתר המסוגל לבטל כל גזירות רעות וקשות. ואולי יחוס עם עני ואביון אולי ירחם.

  לאור המצב בו מכה מהלכת רח”ל וסכנה נשקפת לבריאותם ולחייהם של רבים מהתדבקות במחלה אשר החלה בארץ מרחקים ומתפשטת והולכת ד”י, וכל יום שומעים על ריבוי חולים הנדבקים במחלה הנ”ל, היכולה להביא לידי סכנה של ממש רח”ל, ויש מאחינו בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם הזקוקים לרפואה ומחדרים אימה ופחד, וזאת בנוסף על פרנסתם של רבים מבני ישראל הנמצא בסכנת קריסה חלילה וחס.

  ובמצב הזה חייבים בכל כוחינו להתחזק בלימוד התורה, דהנה מצינו בדברי חז”ל שעמידת ישראל במלחמה בזכות התורה היא, כדאיתא בחז”ל “עומדות היו רגלינו במלחמה בזכות שערי ירושלים שעוסקים בתורה”.

  וכן אמרו בתנא דבי אליהו רבא פ”י “אשרי מי שמתחדש ד”ת על פיו וכל מי שמתחדש דברי תורה על פיו דומה כמי שמשמיעין אותו מן השמים ואומר לו כך אמר הקב”ה בני בנה לי בית המדרש ששכר גדול שיש לי באוצרי שלך היא ובשבילך אני מציל את ישראל שנאמר אח”כ יבחר אלקים חדשים אז לחם שערים מגן אם יראה ורומח בארבעים אלף בישראל מכאן אמרו ארבעים אלפים מישראל שנתקבצו יחד ויצאו למלחמה ויש ביניהם זוג אחד תלמידי חכמים דומה להם כאילו אחזו מגן ותריס וחרב פיפיות בידם לכך נאמר מגן אם יראה ורומח בארבעים אלף בישראל”.

  וכעי”ז בבעל הטורים [דברים א’ ג’] “אם יהיה ת”ח אחד בין ארבעים אלף לא צריך לא רמח ולא מגן כי הת”ח מגן עליהם מאויביהם” עי”ש. הרי לן דתלמוד תורה ועמלה, הן המה סגולה בדוקה לנצחון במלחמה ולמפלת האויב ולרפעות וישועות.

  יה”ר שלא ישמע שוד ושבר ברחובותינו, ונזכה להתפלל עם כל הלב לקב”ה לבטל הגזירה, ושהנשים יזכו להתחזק בצניעות אמיתי לזכות נגד המחלה, ושנזכה בקרוב לישועת עולמים בבינין בית המקדש ביחד עם משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב