סכנה תודעתית :בתי העלמין במזרח אירופה נעלמים

הועדה בין-משרדית לטיפול בבתי העלמין היהודיים בתפוצות בראשות עו”ד עודד פלוס מנכ”ל המשרד לשירותי דת. התכנסה לישיבתה הראשונה לבדיקת דרכי הפעולה לנוכח מצבם של בתי העלמין היהודיים ברחבי העולם. הרב אברהם מנלה חבר הוועדה ונציג משרד הבריאות ויו”ר גחש”א ת”א אמר: “בתי עלמין במזרח אירופה נעלמים. יש לעשות מספר פעולות בכדי למגר את התופעה”.

כזכור בחודש מרץ ביוזמת השר לשירותי דת הרב יצחק וקנין, החליטה הממשלה (החלטה 4529) על הקמת הוועדה שתספק מענה להזנחה המתמשכת של בתי העלמין ותיכנס לפעולה על מנת לתחזק, לשפץ ולמנוע הריסה עתידית של בתי קברות יהודיים ברחבי העולם.

לפי ההצעה שאושרה, בראשות הוועדה בין-משרדית יכהן מנכ”ל המשרד לשירותי דת, עו”ד עודד פלוס, כשאליה חברו נציגים מטעם מזכירות הממשלה, מנכ”ל משרד החוץ, מנכ”ל משרד התפוצות, מנכ”ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי, יו”ר ההסתדרות הציונית העולמית ויו”ר הסוכנות היהודית לארץ ישראל.

עו”ד עודד פלוס מנכ”ל המשרד לשירותי דת ויו”ר הוועדה הניח את אבני הדרך לעבודת הוועדה ” אנו נמצאים בשלב הראשוני של איסוף המידע שהוא נחוץ לנו בכדי לקבל תמונה על היקף בתי העלמין היהודיים לפי מדינות ולאחר מכן לקבל מידע על בתי עלמין הנמצאים בסכנת הכחדה. השלבים הבאים יהיו: איתור, מיפוי ומדידה, גידור ושילוט, הסברה ושיפור התודעה, ממשלות ארגונים וקהילות, נקיטת הליכים משפטיים למניעה ופגיעה, שיקום ושימור”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.