עידן קורונה: הסיכוי לקבל פיצוי בגין ביטול טיסה ירד פלאים

“חברות התעופה נפגעו אנושות ממשבר נגיף הקורונה”

אושר בקריאה ראשונה: צמצום הזכאות לפיצויים בשל ביטולי טיסות שנבעו מהתפרצות נגיף הקורונה

מוצע לצמצם באופן זמני את הזכאות להטבות לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע”ב-2012, הקובע היום הטבות לנוסעים שטיסתם בוטלה על ידי חברת התעופה או שמועד המראתה השתנה, וזאת נוכח משבר הקורונה, שהביא לירידה דרסטית בהיקף פעילותן של חברות התעופה ולחשש ממשי להמשך קיומן של חלק מהחברות. בין היתר, מוצע לקבוע כי בתקופת הוראת השעה, נוסעים שהונפק להם כרטיס טיסה לא יהיו זכאים לפיצוי כספי בשל ביטול טיסתם וכן תצומצם זכאותם להחזר כספי או לקבלת כרטיס טיסה חלופי.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: “הסדר הקיים בחוק נקבע למציאות של משק תעופה הפועל בתנאים רגילים, כאשר חברת התעופה מנהלת את תחזית הביקושים שלה על יסוד הנחות כלכליות “רגילות”.

ואולם המציאות בימינו שונה באופן קיצוני מהמציאות שאליה הותאם חוק שירותי תעופה: בשל החששות העולמיים ממגפת הקורונה עובר משק התעופה העולמי שינויים קיצוניים בזמן קצר – נפח התנועה האווירית העולמית יורד בצורה דרסטית וזאת בשל ביטול טיסות על ידי נוסעים, בשל חששות ממגיפת הקורונה ובשל מגבלות על כניסת בני אדם לשטחן של מדינות שקובעות המדינות השונות, כל אחת בהתאם למדיניות שלה.

מתחילת חודש פברואר נוצר מצב, שהחריף עם הזמן, ובו נוסעים רבים מבטלים את טיסתם מישראל ואליה, וחברות התעופה הישראליות נותרות עם טיסות רבות שהן “כמעט ריקות”, כלומר שתפוסת הנוסעים בהן קטנה מאוד, והוצאתן לפועל בלתי סבירה בעליל במונחים כלכליים, וגורמת להפסד ישיר וחריג לחברת התעופה. מצב זה נגרם, בין השאר, בשל איסורים והגבלות שהוטלו על כניסת אזרחי מדינות שונות לישראל, בשל מגפת נגיף הקורונה החדש והמלצת הגורמים המקצועיים, וכן בשל חובת בידוד שהוטלה על חוזרים מחו”ל, מתחילת חודש פברואר 2020 – על חוזרים ממדינות ספציפיות, ובהמשך על כלל החוזרים מחו”ל.

במצב הנוכחי, שבו חברות התעופה נפגעו אנושות ממשבר נגיף הקורונה בשל ירידה עצומה בהיקף הביקושים, לעומת הוצאות קבועות גבוהות שיכולתן לצמצם אותן מוגבלת מאוד. התמשכות מצב זה מהווה סכנה ממשית להמשך קיומן של חברות התעופה הישראליות כחברות בנות–קיימא.

בנסיבות שנוצרו יש למצוא דרכים להקטין את הנזקים שנגרמים לחברות התעופה עקב המשבר החריף בענף, ותיקון החוק המוצע הוא אחת מהן.”

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.