קונטרס חידושי התורה של בחורי חדרה אצל גדו”י

קונטרס חבורות של תלמידי ישיבת ‘בני יששכר’ יונח על שולחנם של גדולי ישראל

 

לקראת סיום זמן חורף ובעצה אחת עם גדולי ישראל, עמלים תלמידי ישיבת ‘בני יששכר’ בחדרה  להעלות על הכתב את החבורות בסוגיות הנלמדות לאורך השנה. הקונטרס שיודפס במהדורה נאה יובא בסוף השנה לעיונם של גדולי ישראל שיעירו את הערותיהם על דברי התורה של תלמידי הישיבה.

בהנהלת הישיבה פועלים לאורם של דברי מרן החזו”א באגרות שכתב דברים נפלאים בשבח כתיבת חידושי תורה והוצאתם לאור בספר: “למען תהיינה לך למשמרת, וזה חיזוק לעיון. ואמרו: דברי תורה צריכים חיזוק, וכל המרבה בקנייני התורה – מרבה תורה”.

כתיבת החבורות היא חלק מהדגש המיוחד הניתן בישיבה על לימוד בעיון בדרך הישיבות, לצד רכישה של ידיעה מקיפה במסכת הנלמדת. בשל החשיבות הרבה שמייחסים בישיבה ללימוד העיון, רואים הבחורים לעצמם זכות גדולה לכתוב חבורות לקונטרס החשוב, ומשקיעים זמן רב בהעלאת הדברים על הכתב. בהנהלת הישיבה הכווינו את התלמידים בדרכי העריכה של חידושי תורה, למען יהיו כלי נאה ומפואר שהקורא יבין וישכיל את מהלך הדברים של החבורה.  בהנהלת הישיבה לא חסכו במשאבים למען יזכו התלמידים לראות את פרי עמלם יוצא לאור. את דברי התורה והחבורות הכתובות בכתב יד, העבירו התלמידים למזכירות הישיבה שטרחה להקלידם ולערוך אותם באופן הנאה ביותר דבר דבור על אופניו. העריכה של דברי התורה והדפסתם עודדה את בחורי הישיבה להוסיף חיל ולכתוב חבורות נוספות.

לאחרונה זכתה קבוצה מבוחרת מתלמידי ישיבת ‘בני יששכר’ בחדרה להיכנס למעונו של שר התורה בבני ברק.  התלמידים נשאלו על ידי מרן שאלות על המסכת שלמדו בעמל ויגיעה. מרן שמח לשמוע את התשובות המהירות של הבחורים שהוכיחו בקיאות ושליטה במסכת גיטין. התשובות העלו שמחה על פניו של מרן שר התורה, בני הבית ציינו כי הדבר מעיד על השמחה הגדולה שיש לו לראות את בני הישיבות שוקדים על תלמודם יומם ולילה בעיון הסוגיות ולא מוותרים על הספק וידיעת המסכת הנלמדת.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.