שמחת בית פוניבז’: ראש הישיבה הגר”ש מרקוביץ חיתן את נכדו

ראש ישיבת פוניבז’ הגר”ש מרקוביץ ממנהיגי הפלג הירושלמי חיתן את נכדו בן לחתנו הגר”מ קופמן ר”מ בישיבת פוניבז’, ובשמחה השתתפו גדולי ראשי הישיבות בחורי הישיבה ובוגריה, עסקנים וקהל רב (גלריה)
הקהל בשירה האדירה. צפו:

 

בשמחת החתונה השתתפו מנהיגי הפלג הירושלמי הגר”צ פרידמן, הגרב”ש והגר”א דויטש, הגר”מ גרוס, הגרי”י קלמנוביץ, הגר”צ שינקר והגר”א דינר.

וכן הגרא”א דסלר משגיח ישיבת פוניבז’, הגר”י זלושינסקי מר”י פוניבז’, הגר”מ אויערבאך רבה של קהילת אביר יעקב בת”א, הגר”מ דויטש, הגרי”מ שטרן רבה של שכונת עז”ת, הגר”י מרקוביץ ראש הכולל, הגרי”מ דז’ימיטרובסקי ר”מ בישיבת פוניבז’ ומר”י באר מרדכי, הגר”ח הבלין ר”מ בישיבת פוניבז’, הגר”ז שטרן רב קהילת פרושים רמ”ש, הגר”מ אוזבנד ר”י עטרת שלמה, הגר”א טוקר ר”י אהל תורה, הגר”ש כהן מר”י אהל תורה, והגר”מ לבל ר”י תורת חיים.

כמו”כ השתתפו ידידי הישיבה הרב משה ויסלובסקי, הרב יעקב לבין, הרב מנחם כרמל, הרב ידידיה פרקש, הרב חיים טומבק, וכן חבר מועצת העיר ב”ב ר’ משה מלאכי, אלפי בוגרי הישיבה וידידיה.

לכבוד החתונה יצא ספר ”פליטת סופריהם” מלוקט מדברי ראש הישיבה וחתנו בעניינים שונים.

 

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.