הגירעון המצטבר לשנת התקציב 2019 – בחודשים ינואר – אוגוסט 28.7 מיליארד ₪

להלן אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר – אוגוסט 2019, שנערך על ידי חטיבת מאקרו ותקציב באגף החשב הכללי.
גירעון הממשלה
• תכנון יעד הגירעון הממשלתי – בתקציב לשנת 2019 תוכנן גירעון שנתי בסך 40.2 מיליארד ₪ שהם 2.9% מהתמ"ג.
• תוצאות אוגוסט 2019 – בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש אוגוסט נמדד גרעון בסך של 4.9 מיליארד ₪. בחודש אוגוסט 2018 נמדד גרעון תקציבי בסך של 4.3 מיליארד ₪.
• הגירעון המצטבר לשנת התקציב 2019 – בחודשים ינואר – אוגוסט נמדד גירעון בסך 28.7 מיליארד ₪ לעומת גירעון בסך 15.4 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
• הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2018 – אוגוסט 2019) עומד על 3.8% מהתמ"ג .
מימון הגירעון
• בפעילות למימון נמדד בחודש אוגוסט גירעון בסך 4.8 מיליארד ₪.
• גיוס הון נטו מקומי בחודש אוגוסט היה חיובי והסתכם בסך של 5.1 מיליארד ₪.
• גיוס הון נטו בחו"ל בחודש אוגוסט היה חיובי והסתכם בסך של 0.9 מיליארד ₪. הגיוס באוגוסט כולל את תמורת הנפקת האג"ח הפרטית ביין למשקיע מוסדי ביפן בסך 0.5 מיליארד ₪ שבוצעה בסוף יולי.
• יתרות הממשלה בבנקים – כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו היתרות בסך של 1.2 מיליארד ₪.
ביצוע תקציב ההוצאות
• תכנון ההוצאה הממשלתית בתקציב המקורי – בתקציב לשנת 2019 מתוכנן יעד הוצאות שנתי בסך 396.9 מיליארד ₪.
• הוצאות אוגוסט 2019 – סך ההוצאות של הממשלה הסתכמו בחודש אוגוסט ב-30.7 מיליארד, לפי הפירוט הבא:
– הוצאות משרדי הממשלה 28.1 מיליארד ₪, מזה המשרדים האזרחיים 23.0 מיליארד ₪ ומערכת הביטחון 5.1 מיליארד ₪.
– תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 2.4 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי0.2 מיליארד ₪.
• סך ההוצאות מתחילת שנת 2019 – סך הוצאות הממשלה בחודשים ינואר – אוגוסט הסתכמו ב-257.8 מיליארד ₪ (שיעור ביצוע של 64.9% מהתקציב המקורי), לפי הפירוט הבא:
– הוצאות משרדי הממשלה 225.3 מיליארד ₪.
– תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 20.8 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 11.7 מיליארד ₪.
בחודשים ינואר – אוגוסט 2018 הסתכמו סך הוצאות הממשלה ב-241.2 מיליארד ₪, כך שמתחילת שנת 2019 חל גידול של 6.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד . בתקציב המקורי תוכנן בשנת 2019 גידול בשיעור של 5.1% לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת 2018.
• סך ההוצאות של משרדי הממשלה מתחילת שנת 2019 הסתכמו כאמור ב-225.3 מיליארד ₪ (שיעור ביצוע של 65.4% מהתקציב המקורי), עלייה של 7.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד:
– הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב-10.3%.
– הוצאות מערכת הביטחון ירדו ב-1.4%.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.