ההתנכלות לחרדים נמשכת: צעדי אכיפה נגד שילוט וגרפיטי שמדירים נשים

צעדים לצמצום תופעת שלטי הצניעות בבית שמש וסיכום פעילות המחלקה למשפט ציבורי-מנהלי בייעוץ וחקיקה בנושא הדרת נשים

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי מנהלי), גיל לימון, בתיאום עם עיריית בית שמש ומשטרת ישראל, משרטט שורה של צעדים לצמצום תופעת שלטי הצניעות וכתובות הגרפיטי המדירות נשים בעיר בית שמש. מהלך זה נעשה בעקבות החלטת בית המשפט העליון מחודש יולי 2021, שהורתה לגורמי אכיפת החוק לתאם את פעולתן בנושא, בשיתוף עם היועץ המשפטי לממשלה.

בישיבות שהתקיימו בנושא בראשותו של המשנה ליועץ סוכם, בין היתר, כי מצלמות המשמשות את עיריית בית שמש תחוברנה לתחנת המשטרה המקומית כך שיוכלו לשמש גם לצורכי אכיפה משטרתית; כוחות שיטור עירוני יגבירו נוכחות באזורים מועדים לפגיעה ולמופעי הדרה בעיר; העירייה תשקול למנות גורם ייעודי שיהיה אמון על מניעת הדרת נשים וישמש כתובת לפניות וליוזמות בנושא; והעירייה תבחן הצבת שלטים מטעמה המסבירים כי המרחב הציבורי פתוח לכולם ללא הגבלה. בנוסף, המשטרה תפעל לחקור תלונות שעניינן תליית שלטים מדירים ותנסה לאתר את המארגנים העומדים מאחורי תליית השלטים וריסוס גראפיטי.

כמו כן התפרסם דוח לסיכום פעילות המחלקה למשפט ציבורי מנהלי בייעוץ וחקיקה בתחום מניעת הדרת נשים בשנים 2019-2021.

כזכור, היועץ המשפטי לממשלה הקודם, מר יהודה וינשטיין, מינה את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-מנהלי) לשעבר, הגב’ דינה זילבר, כאחראית ליישום המלצות הצוות המשרדי בנושא תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי, משנת 2013. בהמשך לכך, המחלקה למשפט ציבורי מנהלי ליוותה באופן תדיר ורציף את משרדי הממשלה וגופים ציבוריים בהקשרים השונים שבהם התעוררו סוגיות משפטיות בתחום מניעת הדרת נשים במרחב הציבורי, בהתאם לעקרונות שקבע הצוות המשרדי, למניעת הישנות והתפשטות מופעים של הדרה והפרדה מגדרית. יצוין כי במקרים שונים מאפשר החוק מופעים מסוימים של הפרדה, בהינתן תכלית ראויה לכך, ותוך שמירה קפדנית על עקרון המידתיות. הייעוץ המשפטי לממשלה מסייע למשרדי הממשלה השונים ביישומם של הכללים המשפטיים הרלוונטיים, על מנת להבטיח כי יפעלו בהתאם לדין, תוך צמצום מופעי ההפרדה למינימום ההכרחי, הנדרש באותם מקרים לצורך השגת תכלית ההפרדה.

הדוח מפרט נושאים מרכזיים שטופלו בהקשר זה בשנים 2018-2021, ובכלל זאת ליווי המועצה להשכלה גבוהה בעיצוב תכנית החומש של המסגרות האקדמיות לציבור החרדי וליווי ההליכים בבג”ץ הנוגעים לעניין זה; ליווי נציבות שירות המדינה בהסדרת מסלולי הכשרה לחדרים; טיפול בפניות וליווי הליכים משפטיים הנוגעים להפרדה מגדרית במקומות רחצה; טיפול בנושא של חוקיות ההפרדה בטקסים ממלכתיים ובאירועים ציבוריים; ועוד.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.