החל מהיום בדיקות קורונה מרוכזות לבני הישיבות לרגל תחילת הזמן

בני הישיבות הקדושות יחלו את הזמן רק לאחר ביצוע הבדיקות וקבלת תשובה שלילית. לאור מכתבם של גדולי ישראל שליט”א ישיבות רבות מבקשות להצטרף להסדר מתווה הישיבות ב’קפסולות’

התרגשות רבה לקראת פתיחת זמן חורף הבעל”ט בהיכלי הישיבות הקדושות החל מהשבוע ואילך, לאור מכתבם של מרנן גדולי ישראל שליט”א, ובו הדרכות מפורטות אודות חובת השמירה והזהירות המוטלת על כל ישיבה ועל כל יחיד ויחיד מפני חשש הידבקות בנגיף, חלילה.

כזכור, לקראת חזרת עולם הישיבות להיכלי הישיבות הקדושות ופתיחת זמן חורף על-ידי בני הישיבות הקדושות המקיימים את העולם בעמל תורתם, פרסמו מרנן גדולי ישראל רשכבה”ג מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א, רבינו מרן ראש הישיבה הגר”ג אדלשטיין שליט”א והגאון הגדול רבי שלום כהן שליט”א, כי התנאי לפתיחת ישיבה הינו שכל התלמידים יעברו בדיקות שייערכו על-ידי גורמי הבריאות בתיאום עם הנהלת הישיבה. “הן באשר יש עדין ההדבקות בנגיף, ע”כ מחובת ההשתדלות בפתיחת הזמן בישבה”ק, לנהוג בזהירות רבה, שלא ידביקו בני הישיבות ולא ידבקו בעצמם”, עוררו מרנן ורבנן שליט”א.

מרנן גדולי ישראל שליט”א הדגישו: “ובוודאי שאלו הישיבות אשר לומדים במשך הזמן, בהקפדה שלא לצאת כלל וכלל מהישיבה הרי זוהי השמירה המעולה ביותר, אך מאחר ואין התנאים האלו אפשריים בהרבה ישיבות ע”כ ערכו נציגי ראשי הישיבות בהתייעצות עם מומחים, הוראות מפורטות לשמירת כללי הזהירות”.

עוד פירטו מרנן גדולי ישראל שליט”א את הזהירות העצומה הנדרשת מכל אחד ואחד, על מנת שעולם הישיבות ימשיך לפרוח ולשגשג, חרף המגיפה הנוראה העלולה להמיט חורבן רוחני רח”ל.

“הננו לפנות בזה לכל ראשי ותלמידי הישיבות.

“א. להקפיד מאוד ובמלואם על שמירת ההוראות שיפורסמו ע”י נציגי ראשי הישיבות.

“ב. מאחר וזלזול בכללי הזהירות עלול לפגוע בבריאות, על ראשי הישיבות לראות שהכל נעשה כראוי ולמנות אדם בכל ישיבה שיפקח על כל כללי הזהירות ושמירת ההוראות.

“ג. על בני הישיבות להקפיד מאוד שלא לצאת כלל מכותלי הישיבה וכל יציאה לצורך תהיה אך ורק עפ”י אישור מהנהלת הישיבה [ובמסגרת ההגבלות כפי שמפורט בהוראות]”.

בשלב זה מדגישים שוב מרנן גדולי ישראל שליט”א במלוא התוקף את הזהירות העצומה הנדרשת מכל בן ישיבה בימים טרופים אלה: “כל זלזול ורפיון בשמירת כללי הזהירות עלול להזיק מאוד, הן לבריאות ח”ו והן לת”ת דרבים”.

את המכתב הנוקב סיימו מרנן גדולי ישראל שליט”א בברכה נאמנה, “ויזכו לעלות בתורה ויר”ש ומידות טובות בבריות גופא, בברכת התורה ולומדיה”.

 

יצוין כי מאז פרסום מכתבם של מרנן ורבנן שליט”א, מתקבלות פניות רבות ובלתי פוסקות במשל”ט הישיבות בבקשה להצטרף להסדר מתווה הישיבות בקפסולות, להרבות ספסלים באהלי שם ועבר.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.