ח"כ ביטן מספר בדיחה על ליברמן בוועדת הבחירות, קורע-:)

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

 1. צריך למחות ולהזדעזע..כי גם בבדיחותא.. לא מדברים בחוסר דרך ארץ וכאילו הקב"ה ירא ממישהו..כלפיא שמיא

  "ודבר ה' בזה".. מהראוי לצטט את לשון החינוך בענין דומה מצוה ע': לפי שמתרוקן האדם במאמר הרע ההוא מכל טובה. וכל הוד נפשו נהפך למשחית. והנה הוא נחשב כבהמות. כי באותו דבר ממש שהבדילו השם יתברך. לטובה ובו נעשה אדם. והוא הדיבור שנבדל בו ממיני הבהמות. מבדיל הוא את עצמו לרעה ומוציא עצמו לגמרי מכל גדר הדעת. וכבר נאמר בגמרא מגילה דף כה עמוד ב'. "כל לצינותא אסירא. בר מליצנותא דעבודה זרה" וכבר כתב בזה רב נוטרואי גאון ז"ל דלאו דוקא מחרף ומגדף וניבול פה אלא להפחיתה ולהכהיתה וכתב שם עונשים קשים ח"ו לליצנותא שלא כלפי ע"ז. וכמה וכמה איסורים נאמרו בקדושת השם. שלא לחלל את השם. ומאידך מצות קידוש השם.
  ובפרט איש ציבור ועם הד תקשורתי רב. ואפי' אדם גדול שיעשה איש מפורסם בגמ"ח ומעשים טובים. מעשה אחד שיראה לרבים שהוא כמו עבירה. וכגון המעשה ההוא שאינו ראוי לכמו האיש החסיד ההוא שיעשהו אע"פ שהוא מעשה התר חילל את השם גמרא יומא דף פו עמוד אלף. וברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה' הלכה יא.
  וכבר כתב הרמבם שם פ"ב כלפיא שמיא. בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ וכו' וכשמחשב בדברים האלו עצמן. מיד הוא נרתע לאחוריו וירא ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה. לפני תמים דעות וכו'.
  ומה גם שהח"כ הנ"ל התבטא בשם ה' שהוא איסור בפ"ע ולא אלוקים בשינוי.
  ולכן לא מובן איך אתר דתי שלכם מביא בכלל בדיחה כזו שהקב"ה ירא מליברמן שגם ביטן יודע כמה הנייה רועד מליברמן ורק רוצה להחניף וללקק לאגו שלו כדי שיפסיק עם המשחקים העלובים שלו ויראה בליכוד חברים טובים. וללא שום הסתייגות מצדכם. אתמהה?

  יהודי מזועזע |
  הגב