תיעוד: כך פעל הגר”ד פיינשטיין זצ”ל בזקנותו להצלת ילדי צרפת

הוא היה אומר לגדולי הפילינטרופים של יהדות ארה”ב שסרו למשמעתו: “זה מצב של גזרת שמד כמו בפרשת ילדי תימן וילדי טהרן, ועל פי הלכה מחויב כל אחד לעשות כל מה שבידו להציל נפשות להיות שומרי תורה ומצוות, ובזכות זה יהיה לו חלק בכל המצוות שיצא מזה עד סוף כל הדורות”.

אבל יחיד עושים להם בני יהדות צרפת הצרופה, עם פטירתו של זקן הפוסקים בארה”ב, הגאון הגדול רבי דוד פיינשטיין זצ”ל ראש ישיבת תפארת ירושלים, מראשי ה”קרן לילדי צרפת”.

הקרן להצלת ילדי צרפת הוקמה לאחר הטבח הנורא בישיבת ‘אוצר התורה’ בטולוז כשמחבל פתח באש לעבר התלמידים בעת רדתם מהאוטובוס. ארבעה יהודים נהרגו על קידוש השם והותירו זעזוע ורושם כביר על הרפובליקה הצרפתית והעם היהודי.

לנוכח אי הוודאות ורוחות האנטישמיות במקום, בחרו משפחות רבות לעלות לארץ ישראל. בהגיעם לארץ נפלו הרבה מילדי צרפת ברשת מוסדות חינוך ממלכתיים, ונגרם היזק רוחני גדול לכל המשפחות. העלייה ההמונית גם גרמה בעקיפין להיחלשות הקהילה ומוסדות התורה בצרפת.

האדמו”ר מקאלוב – ה’ ירפאהו ויחלימהו – העוסק שנים רבות בחיזוק ועידוד יהודי צרפת ערך כינוס היסטורי בביתו בהשתתפות האדמו”רים מסקולען וסאטמר וראשי הישיבות בארה”ב, הגר”ד פיינשטיין, הגר”מ קוטלר, והגר”א פלדמן. בכינוס יצאה הקריאה לבסס ולחזק את הקרן להצלת ילדי צרפת, שמטרותיו לדאוג לילדי צרפת שנותרו שם, ובעיקר למצוא ולממן מוסדות חינוך עבור העולים ארצה.

מי שנרתם תיכף לפעול במלוא המרץ, למרות היותו זקן קרוב לגיל תשעים, היה הגר”ד פיינשטיין זצ”ל, שכיתת את רגליו ונסע לטורונטו ושיקאגו ושאר מקומות רחוקים, כדי לגייס כספים עבור הקרן. הוא גם ערך כמה מסיבות ואסיפות בביתו הפרטי לטובת בענין.

הוא היה אומר לגדולי הפילינטרופים של יהדות ארה”ב שסרו למשמעתו: “זה מצב של גזרת שמד כמו בפרשת ילדי תימן וילדי טהרן, ועל פי הלכה מחויב כל אחד לעשות כל מה שבידו להציל נפשות להיות שומרי תורה ומצוות, ובזכות זה יהיה לו חלק בכל המצוות שיצא מזה עד סוף כל הדורות”. הוא הוסיף ואמר להם בשפה שלהם: “ההשקעה בקרן לילדי צרפת היא ההשקעה הכי טוב, שיביא רווחים עצומים, כי יקבל שכר על כל המצוות”.

במסגרת ביקור אחד של ראשי העסקנים להצלת ילדי צרפת, שנסעו מארה”ק לארה”ב למסור דו”ח מפורט על מצב החירום של החינוך לילדי העולים מצרפת, שאלו את הגר”ד פיינשטיין: “אברכי כולל צרפתיים בארה”ק, המוכשרים לפעול להצלת ילדי צרפת בתור פעילים או מורים, אבל לא רוצים לבטל מלימודם בכולל – האם לפי פסק ההלכה עליהם לסגור הגמרא?” הגר”ד השיב בשנינות: “לא רק את הגמרא מחויבים לסגור לצורך הצלת נפשות ילדי צרפת, אלא גם את הסידור!” וסיפר הגר”ד, כי כן הורה החזון איש זכרונו לברכה להלכה למעשה לאחד מגדולי העסקנים בקירוב בארה”ק, שמי שמוכשר להציל נפשות לתורה, מחויב להתעסק בזה בכל כוחותיו, אפילו באופן שיזדמן לו עי”ז שלא יתפלל אף פעם אחת ביום. והרחיב הגר”ד בביאור פסק זה על פי ש”ס ופוסקים.

מאז אסיפת התייסדות ה”קרן לילדי צרפת”, פעלו העסקנים החשובים במלוא המרץ, תוך שיתוף פעולה של כל המוסדות והארגונים הרלוונטיים, לסדר על צד היותר טוב את כל צרכי החינוך לילדי צרפת שעלו לארץ, ביניהם: שכירת מורים ומגשרים מיוחדים לצרפתים במסגרת בתי הספר התורניים; תוספת בנין חדרים או קרוואנים לבתי הספר; התאמת הרמה של בתי ספר מסוימים לילדי צרפת; שכירת פעילים צרפתים לרישום; הקמת ‘מדרשיות’ ללימוד עם ילדי צרפת שנפלו לרשת החינוך הממלכתי.

בנוסף לזה, הוקמו במשך השנים האחרונות מספר קהילות ומוסדות מיוחדות להעולים מצרפת, בערים ששם מרוכזים הרבה עולים, כמו ירושלים נתניה חיפה ואשדוד. במקומות אלו עושים במשך כל השנה מסגרות שיעורי תורה ושאר פעולות נמרצות לחיזוק הדת, וזוכים לחזק מאות משפחות.

בימים אלו, לאור החשש של תגבורת גל העלייה בעקבות המצב הקשה בצרפת, בבטחון ובבריאות, נכנסו העסקנים בכוננות מוגברת, במטרה להשתדל ביתר שאת לעשות הכל מבעוד מועד על מנת שהמצב לא יצא מידי שליטה, ומתפללים לסייעתא דשמיא מרובה שיוכלו להציל נפשות ישראל של ילדי צרפת מכליון רוחני.

העסקנים אומרים כי כל זה בא בעזרת כוחו של אותו זקן, שנרתם לפעול במלוא המרץ בימי זקנותו, וזכה ביחד עם האדמו”ר מקאלוב שליט”א ושאר הרבנים להקים מפעל של הצלת אלפי נשמות ישראל. יש בזה לימוד לדורות: זקן ואינו לפי כוחו? הגר”ד פיינשטיין מחייב את הזקנים!

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.