66 מיליון ₪ לקידום התייעלות באנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה

מסלול הסיוע לפרויקטים המקדמים התייעלות באנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה יוצא לדרך בפעם השלישית, בשיתוף פעולה של משרדי האנרגיה, הכלכלה והתעשייה, הגנת הסביבה והאוצר.

במסגרת התוכנית, יוקצו 66 מיליון ₪ נוספים למתן מענקים ליזמים, תעשיינים ורשויות מקומיות שיבחרו לייעל את צריכת האנרגיה ולהפחית פליטות גזי חממה, זאת במסגרת החלטת הממשלה 542 (”הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק”) שקבעה יעד לאומי של צמצום צריכת החשמל בשיעור של לפחות 17% עד שנת 2030.

מקצה זה של מענקים הוא השלישי במספר, כאשר בשנים 2017-18 יצאו לפועל שני סבבים נוספים במסגרתם כבר ניתנו מענקים בסך של כ-160 מיליון שקלים ל-190 פרויקטים, שצפויים להוביל להפחתה של 220,000 טון פליטות גזי חממה ולחיסכון שנתי של כ-300 מיליון קוט”ש. מתוכם, 16 פרויקטים קיבלו מענק מוגדל עבור התקנת טכנולוגיות ישראליות חדשניות.

סך המענקים הכולל עד 2020 יעמוד על 300 מיליון ש”ח, אשר עתידים להביא למינוף השקעות בסך מוערך של כ-1.6 מיליארד ₪ להתייעלות באנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה.

תכנית המענקים מופעלת על ידי הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, כאשר את הבקשות שיוגשו תבחן ועדה המורכבת מנציגי המשרדים, וזו תבחר את הזוכים במענקים, בהתאם לשיעור החיסכון הצפוי. גובה המענק עבור בקשת סיוע יעמוד על עד 20% מסך עלות כל פרויקט ולא יעלה על 3 מיליון ₪, עבור סך הבקשות שיוגשו על ידי המבקש בשנה קלנדרית. כמו כן, להתקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה ניתן מענק נוסף של עד 20% מעלות הפרויקט, ולא יותר מ-3 מיליון ₪.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.