בנק הפועלים מוכר 10% מהחזקותיו בשב”א למאסטרקארד

בנק הפועלים השלים היום בהצלחה מהלך נוסף ליישום החוק להגברת התחרות, וחתם על הסכם למכירת 10% מהחזקותיו בחברת שב”א לחברת מאסטרקארד העולמית כנגד תמורה כוללת של 11 מיליון דולר (כ-39 מיליון ש”ח), מתוכה 9 מיליון דולר ישולמו במועד השלמת העסקה ו-2 מיליון דולר נוספים יינתנו כשירותים שונים שתעניק מאסטרקארד לבנק. בגין מכירת המניות כאמור, צפוי בנק הפועלים לרשום רווח לפני מס במועד השלמת העסקה בסך של כ-27 מיליון ש”ח. כמו כן הגיעו הבנק ומאסטרקארד להסכמות והבנות ביחס למערכת היחסים הקיימת ושיתוף הפעולה ביניהם.

בהתאם להוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל משנת 2017, נדרשים הבנקים למכור את החזקותיהם העולות מעל 10% בשב”א עד תום חודש ינואר 2021. שיעור ההחזקה של בנק הפועלים בשב”א טרם המכירה עמד על 34.5%.
השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים, ובהם קבלת אישורים רגולטוריים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.