בפעילות של אגף עגונות שוחררה מעגינותה אישה ‘נשואה’ לשני גברים

בפעילות משותפת של בית הדין בישראל עם בית דין פריז ובתיווך אגף העגונות הובא הבעל המקורי, הראשון, לבית דין פריז שם הפקיד גט כדת משה וישראל כדי שזה יינתן לאשתו. האישה הודיעה כי היא מוכנה לקבל את הגט מהבעל הראשון ולהשתחרר מבעלה, הראשון, וממי שכביכול השיאוה אליו.

בפעילות של אגף עגונות שוחררה האישה מעגינותה, זאת לאחר שנערכו לה חופה וקידושין ע”י בית דין פרטי בלתי מוכר על ידי המדינה לגבר נוסף מבלי שקיבלה קודם גט מבעלה הראשון.

לפני כשנתיים לעיני מצלמות הטלוויזיה ובמעמד נציגי התקשורת, כינסה עו”ד ניצן שילוני כספי ממרכז צדק לנשים ‘בית דין’ פרטי שאינו מוכר על ידי המדינה ואינו מתמחה בדיני גירושין – אשר ‘התיר’ כביכול אישה מנשואיה ללא נוכחות הבעל ובלי שנשמעה כלל עמדתו. ‘בית הדין’ הגדיל לעשות ו’התיר’ לאישה להינשא בו במקום לבן זוג חדש, זאת בעודה נשואה לבן הזוג הראשון.

סיפור המעשה: צעירה יהודייה הכירה בפריז יהודי גרוש ואב לילדה ובעל רקע עברייני וביקשה להינשא לו. האיש נאות אך התנה זאת בכך שהנישואין לא יירשמו בעיריית פריז ואף לא ברבנות. לשם כך זומן תמורת 2,000 יורו ‘רב’ ישראלי שהשיא את בני הזוג כדת משה וישראל. מספר שבועות לאחר הנישואין ביקשה האישה להתגרש בטענה שחוותה אלימות פיסית ומילולית ואף גורשה מביתה ע”י בן זוגה. היא פנתה לבית הדין הרבני בפריז שקצרה ידו מלסייע זאת משום שהנישואין לא היו רשומים.

אשר על כן החליטה האישה לעלות ארצה ולנסות את מזלה בישראל. מיד עם הגיעה ארצה היא פתחה תיק בבית הדין הרבני כאשר היא שוהה בישראל ובעלה בצרפת. בנסיבות אלו בית הדין הפנה את הטיפול לאגף העגונות בהנהלת בתי הדין שאיתר הבעל בפריז והחל במאמצים לשכנע אותו לתת גט לאשתו. הבעל הסכים עקרונית, אך טען כי האישה חייבת לו כספים רבים ויסכים לתת את הגט רק לאחר שאלה יוחזרו לו.

אגף עגונות בהנהלת בתי הדין שיגר שליח מיוחד לצרפת שהחל להכין תשתית להפעלת אמצעי לחץ ושכנוע על הבעל במגמה להביא למתן גט. בשלב זה ובאופן פתאומי – ניתקה האישה מגע עם בית הדין הרבני ושליחיו מישראל. בדיעבד הסתבר כי מאחר שהאישה חששה כי לא תוכל להרות בשל גילה המתקדם, הציעה לאשה עו”ד ניצן כספי שילוני מ”מרכז צדק לנשים” להביאה בפני ‘בית דין’ פרטי של פרופ’ שפרבר, שאין לו הסמכה לדיינות ואינו מתמחה בדיני גירושין, אשר אליו יצטרפו ‘דיינים’ אנונימיים. ‘בית הדין’ החליט ללא נוכחות הבעל וללא שמיעת עמדתו להתיר את האישה מנישואיה ובאותו מעמד אף לאשר את נישואיה לבן זוגה החדש.

ביה”ד בישראל לא הכיר ב’היתר’ המפוקפק שנעשה מבלי שכאמור נשמעה עמדתו של הבעל וע”י גורם בלתי מוסמך כמו גם בנישואים החדשים והבלתי חוקיים של האישה, והטיל צו עיכוב נישואין כנגד האשה זאת כדי למנוע בעיית ממזרות בעתיד. במקביל המשיך אגף עגונות לפעול מול הבעל המעגן בחו”ל זאת במגמה להפעיל עליו לחץ שבסיכומו של עניין יביא לשחרור האישה מעגינותה.

למרבה הפלא, לא חלף זמן רב ומסתבר כי האישה פנתה לעורכת דינה וביקשה להתגרש גם מהבעל החדש. בדיעבד התברר כי ‘בית הדין’ שהתיר כביכול את האישה מבעלה הראשון והתיר לה להינשא מחדש לא דאג לספר לבעל החדש כי אשתו נשואה לגבר אחר. הדבר התברר לבעל במהלך טיפולי פוריות שעברו בני הזוג אשר נכשלו פעם אחר פעם, כאשר חבר גילה את אוזנו של הבעל כי בעצם ‘אשתו’ נשואה לאחר.

מיד כשהבין האיש כי שהוא נשוי לאשת איש ביקש הבעל לנתק את הקשר עמה.

בפעילות משותפת של בית הדין בישראל עם הרב בצלאל לוי שליט”א מבית דין פריז ובתיווך אגף העגונות הובא הבעל המקורי, הראשון, לבית דין פריז שם הפקיד גט כדת משה וישראל כדי שזה יינתן לאשתו. האישה הודיעה כי היא מוכנה לקבל את הגט מהבעל הראשון ולהשתחרר מבעלה, הראשון, וממי שכביכול השיאוה אליו.

העניין הגיע לגמר טוב כאשר בית הדין הרבני האזורי בנתניה בהרכב הדיינים, הרב רפאל י’ בן שמעון, הרב גרשום אמיתי והרב משה חביב שליט”א, מסר לאישה את הגט שנשלח על ידי בעלה מפריז ובכך שחררו את האישה משני ‘בעליה’ ומן המצוקה שנקלעה אליה לאחר מעשה בלתי חוקי ובלתי אחראי של פרופ’ שפרבר ושל עו”ד ניצן שילוני כספי ממרכז צדק לנשים.

מנהל בתי הדין הרבניים הרב דוד מלכא: “במהלך פעילותנו אנו פוגשים לצערי ארגונים הפועלים בחוסר אחריות. ארגונים אלו נוקטים בצעדים מסוימים שאינם בהתאם להלכה. בצעדים אלו מצליחים אותם ארגונים לייצר כותרות תקשורתיות, אך בכותרות אין כדי להביא פתרון אמיתי למצוקתן של נשים מוחלשות שאינן מבינות את החוק ואת ההלכה. במקרה דנן מצאה האישה את עצמה כבולה לשתי מערכות יחסים ללא מוצא בגלל אותם צעדים חסרי אחריות שננקטו בעניינה. אני שמח כי הפרשה הגיעה אל בתי הדין הרבניים, שהינו המוסד היחידי בישראל המוסמך על פי חוק לקבוע את מעמדו האישי של אדם ואת כשרות נישואיו או גירושיו. ברוך ה’, בסיועו של אגף עגונות, בית דין פריז ובית הדין בנתניה נמצא מזור לעניינה של העגונה והיא תוכל להמשיך את חייה”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.