גדולי ההוראה: על חולי הקורונה להתפנות לבתי המלון הייעודיים

“ונס אל אחת מן הערים האל וחי”

בהוראה ברורה וקריאה לציבור שפורסמה אמש, קוראים גדולי ההוראה שליט”א לחולי הקורונה המתגוררים בריכוזי האוכלוסייה, להיענות לבקשת הרשויות ולנהוג כחיוב ההלכה בדיני שמירת הנפש, ולהתפנות לאכסניות המיוחדות ובתי המלון הייעודיים למחלימי הקורונה, וזאת לאחר שהוכח ונבדק כי שהייה שכזו מסכנת באופן ממשי את בני המשפחה הקרובה, וחמור מכך, בגרימת סכנה מוחשית לשכניהם וסביבתם כאשר לרוב בהם גם אוכלוסיות סיכון והדבר עלול להגיע לכדי פיקוח נפש של ממש.
במכתב המיוחד אותו כתב בכתב ידו מרן הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט”א והצטרפו עליו פוסקי ההלכה שליט”א בדעה ברורה, פותח וכותב מרן הגאון שליט”א:

“לאחי ורעי הרבים נועם ד’ עליהם, נאמנים עלינו דברי הרופאים וראש עירנו הרב אברהם רובינשטיין שליט”א ובאנו לבקש, כל מי שחיי בגלל המגפה להתפנות , אנא יקבל זאת בהבנה כי הגלות מכפר, ויקויים בו ‘ונס אל אחת מן הערים האל וחי’ והשי”ת יתן לו חיים טובים, לו ומשפחתו ושכניו” את מכתבו הנרגש חותם מרן הגאון שליט”א במילים ‘אחיכם יצחק זילברשטיין’.

את חתימתם המיוחדת צירפו גדולי ההוראה בהם מרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט”א ראש כולל תורה וחיים וחבר מועצת חכמי התורה, ראב”ד בד”צ בני ברק הגאון רבי יהודה סילמן שליט”א, גאב”ד בד”צ בני ברק הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט”א, הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט”א רב מערב ב”ב, הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט”א דומ”צ בית ההוראה ז”מ, הגאון רבי מסעוד בן שמעון שליט”א, הגאון רבי משה שטיין שליט”א רב קהילת קהל חסידים קרית הרצוג והגאון רבי אליעזר דוד שפירא שליט”א רב דחסידי צאנז ב”ב. גדולי ההוראה הוסיפו וציינו לדברי המבי”ט בספרו בית אלוקים שער התפילה שכתב כעין זה.

לצד מכתב גדולי ההוראה, פורסם אמש מכתב מיוחד אותו כתב הד”ר הרב משולם הרט שיחי’ הנאמן על גדולי ישראל שליט”א, מכתב שבעקבותיו באו דבריהם הנחרצים של גדולי ההוראה שליט”א. במכתב לתושבי העיר כותב ד”ר הרט כי “הקורונה שעוברת דרך רסיסי הרוק הנפלטים מאדם הנושא את הנגיף והיא מדבקת גם על ידי נגיעה בחפצים שבהם נגע נושא המחלה.

המחלה מדבקת ביחס גבוה מאוד לעומת אחוזי ההידבקות של מחלות אחרות, והיא פוטנציאל להדבקת הסביבה כולה כל הזמן” את המכתב מסתיים באבחנה רפואית ברורה: “לאור זאת קובע אני שמי שחלה ב’קורונה’ חובה עליו לצאת למרכזי המרפא והמרגוע שהוכנו למטרה זו בצורה הטובה ביותר. היציאה היא בגדר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם וחמור מכך, לא תעמוד על דם רעך”.

בימים האחרונים נרשמת התעוררות מיוחדת בנושא, כאשר בפעילותה האדירה והמאומצת של עיריית בני ברק מאות משפחות תושבות העיר – בהן מספר חולים בנגיף – כבר התפנו מביתם לאחר פנייתן האישית, כשהן נהנות מתנאי אירוח מיוחדים ומהשקעה מאומצת של כלל הגורמים לשהות בטוחה ומבריאה במלון ‘כינר גליל’ ועוד מרכזי הארחה, כאשר הם נהנות מארוחות למהדרין, שיעורי תורה, תפילות כסדרן ומתכונת לימודית מיוחדת, פעילויות תעסוקה ואתנחתא לכל המשפחה במטרה לסייע בהחלמה מהירה ובטוחה, תוך שמירה על סביבתם הקרובה ואחריות אישית והלכתית למנוע סכנה והפצה של הנגיף ל”ע.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.