הבן של ר’ נפתלי: המשגיח הצעיר של עולם הישיבות

הוא בנו של המשגיח המפורסם ר’ נפתלי, הוא מגדולי בעלי המחשבה בדורנו, ר”מ בישיבת “פחד יצחק” * באופן בלתי רשמי הוא מזוהה עם אנשי הפלג הירושלמי * הכירו את הגאון רבי חיים יצחק קפלן שליט”א משגיח ישיבת חברון * כתבתו של נתי רוזנטל

הוא בנו של המשגיח המפורסם ר’ נפתלי, הוא מגדולי בעלי המחשבה בדורנו, הוא ר”מ בישיבת “פחד יצחק”, והוא גם משגיח בישיבת “כנסת ישראל – חברון” – הכירו את הגאון רבי חיים יצחק קפלן שליט”א משגיח ישיבת חברון..

היה זה בחודש אב האחרון – ‘שלהי דקייטא’ . החום המהביל ששרר אז ברחובות לא מנע מהחנויות בשכונת גאולה בירושלים להיות גדושות בהמוני בחורי ישיבות שיצאו לסבב קניות לרגל תחילת זמן אלול, זה בחליפתו, וזה בחולצתו. באחת מחנויות ההלבשה הגדולות ברח’ מלכי ישראל, רבתה ההמולה, חליפות עברו מיד ליד, והתחושה הייתה כשל ערב חג, בקצה החנות ישב יהודי הדר צורה, עם ספר קטן ולמד ללא הפסקה, אנשים שהיו במקום נדהמו לגלות את הגרח”י קפלן יושב והוגה בספרי המהר”ל בריכוז מוחלט – בין החליפות למכנסיים, כשבתווך עומדות העניבות הנוצצות, יושב לו המשגיח והוגה בספרי מחשבה עמוקים.

התברר שהוא בא ללוות את בנו שהתחדש בחליפה לרגל הזמן החדש, הנוכחים במקום מספרים שהיה זה מחזה לא פחות “ממדהים”.

אחרי קרוב לעשור לכהונתו כמשגיח בישיבת חברון יצאנו להתחקות אחר דמותו המופלאה של ‘המשגיח’ רבי חיים יצחק קפלן.
***

ישיבת חברון ידועה ב’מסורת’ המאפיינת אותה, לכן לא מעט גבות הורמו כשבחודש אלול תשע”א מונה ר’ חיים יצחק לכהן כמשגיח בישיבה, הרב קפלן לא למד בישיבת חברון,בעוד כל המשגיחים שכיהנו לפניו למדו בישיבה.

ר’ חיים יצחק החל למסור שיחות בהיכל בית המדרש לאחר שלושים שנה שבהם נמסרו השיחות רק ב’כולל’ המפורסם.

בישיבה הוותיקה לא אוהבים שמצניחים להם ‘אנשי צוות’. ככלל השפעתם של הרבנים בישיבת חברון אינה גדולה כבשאר עולם הישיבות, לכן מינויו של המשגיח החדש הצליח להוציא גם את ה’אלטרער’ס’ הוותיקים מחוריהם, היכל הישיבה היה גדוש ומלא בשיחתו הראשונה של המשגיח,ראשי הישיבה האזינו לשיחתו בשקיקה, והיה נראה שעידן חדש מתחיל בחברון.
***
הגרח”י נולד לפני ששה עשורים לאביו הגאון רבי נפתלי שמכהן כיום כמשגיח ישיבת נתיב הדעת (קפלן), וישיבת ‘דעת אהרון’ (קפלן ‘החדשה’) בימי בחרותו למד בישיבת תפארת צבי בירושלים שהייתה מסונפת באותם ימים לישיבת חברון, בהמשך גלה לארה”ב ולמד בישיבת ‘רבינו חיים ברלין’ בארה”ב,שם נקשר למשגיח הישיבה הנודע הגר”י הוטנר בעל ‘הפחד יצחק’.

כשלמד בישיבה נוצרו קשרי ידידות קרובים עם הגר”י דיויד לימים ראש ישיבת ‘פחד יצחק’ וחתנו של הרב הוטנר שאף מינה אותו בהמשך לאחד מראשי הישיבה.
.
לאחר פטירתו של המשגיח ד”חברון” הגאון רבי מאיר חדש זצ”ל בשנת תשמ”ט מונה הגאון ר’ אברהם סלומון לכהן כמשגיח בישיבה, אולם בשנת תשס”ח לקה הגר”א סלומון בשיתוק ומני אז חדל מלמסור שיחות בהיכל הישיבה עד לפטירתו בשנת תשע”א,
בשנת תשע”א נקרא רבי חיים יצחק ליטול את העול על שכמו והחל לכהן כמשגיח בישיבה.

המשגיח מוסר אחת לשבועיים בימי רביעי שיחה בהיכל הישיבה, בשעת שיחתו של המשגיח בית המדרש מלא מפה לפה ואף בוגרים רבים באים ממרחקים ע”מ לשמוע את שיחתו, השיחה אורכת למעלה משעה, כאשר המשגיח נוגע בלא מעט נושאים בצורה עמוקה ביותר, המבוססת בעיקר על תורתם של המהר”ל והגר”א ,בחורים בישיבה מספרים כי לא מעט פעמים הם יצאו בחלישות הדעת משיחותיו של המשגיח, כאשר לא הבינו הרבה מהנאמר בה.

כמו כן. המשגיח מוסר ‘ועדים’ לחתנים לפני נישואיהם, וכן לבני הישיבה תושבי חו”ל, המשגיח נמנע באופן עקרוני ממסירת ‘ועדים’ לשאר בני הישיבה, שאותם מוסרים שאר המשגיחים,

תלמידיו מספרים שהמשגיח אינו נוהג להעיר להם בשום נושא, בכל בוקר שוהה המשגיח בישיבה ולא מעט בחורים מתייעצים איתו בנושאים שונים, החל מענייני שידוכים וכלה בסוגיות מחשבתיות עמוקות. עפ”י אגדה שמסתובבת בישיבה כשמונה ‘המשגיח’ לתפקידו,סוכם איתו כי חל עליו איסור מוחלט לשוחח עם הבחורים בישיבה בענייני לימוד,בשל דמותו הכריזמטית חששו בהנהלת הישיבה שיסחוף אחריו לא מעט בחורים ובכך יערער את מעמדם של רבני הישיבה,ובשל כך הגדרות התפקיד שלו ברורות במיוחד,עם זאת לא מעט בחורים רואים במשגיח מורה דרכם בכל תחום ועניין,וגם אחרי נישואיהם יתייעצו איתו בכל צעד ושעל.
***
ישיבת ‘פחד יצחק’ היא לא עוד ישיבה רגילה, מדובר בישיבת ‘קיבוץ’ אליה מגיעים טובי הבחורים מכל עולם הישיבות ע”מ להעמיק בתורה ובמחשבה, הישיבה מעודדת עמקות מחשבתית המבוססת על תורתו של המהר”ל, בראשות הישיבה עומד הגר”י דיויד שליט”א חתנו של הגר”י הוטנר ‘ורבו המובהק’ של המשגיח הגרח”י קפלן, שמשמש כאחד מראשי הישיבה, הרב קפלן מוסר שיעור יומי שלוש פעמים בשבוע, ואף מעין ‘שיעור כללי’ לכלל בני הישיבה אחת לשבוע, תלמידים בישיבה מעידים כי מדובר בשיעורים עמוקים, הנוגעים בסוגיא מכלל היבטיה וצדדיה, מבלי להשאיר נקודה אחת בלתי פתורה, בדומה לשיחותיו בישיבת חברון, גם כאן מייסד הגרח”י מהלכים חדשניים ומפולפלים בכל סוגיות הש”ס, הגרח”י נחשב לאחד מראשי הישיבה ויש לו השפעה עצומה על הבחורים ועל הנעשה בישיבה.

המשגיח ידוע כאחד מגדולי בעלי המחשבה שבדור, כאשר מכריו מספרים שהוא בקיא בתורת הנגלה והנסתר,באופן מובהק. בספרי המהר”ל בהוצאת מכון ירושלים בהערות שילבו עשרות מהסבריו.בנוסף משלב המשגיח ידע הלכתי ותורני נרחב, בד בבד עם ספרות המחשבה הנ”ל.
הגרש”י בורנשטיין זצ”ל ראש ישיבת ‘קרית מלך’ שהיה נחשב מגדולי ראשי הישיבות, שלח את ספריו לגרח”י קפלן שיעבור עליהם ויכתוב עליהם את הערותיו. וכך כתב בהקדמת קונטרס שי למורא “לידיד נפשי הגאון המופלא, אוצר כל כלי חמדה איש האשכולות.. על אשר העביר עין ביקורתו על כל הקונטרס והעיר הערות מאליפות ומועילות”. עוד כמה מחברי ספרים ידועים בקשו ממנו שיעבור על ספריהם.

בשנים האחרונות השתתף המשגיח באירוע ‘קבלת פנים’ לאחד מאסירי הפלג הירושלמי ששוחרר מעצר, מה שגרם לסערה רבתי בישיבה, ראשי הישיבה קראו לו לשיחת בירור, והוא אף הוציא מכתב הבהרה מיוחד בעניין, במכתבו כתב בין היתר, “כל מי שזכיתי להכירו יודע שלא זו הדרך שלימדוני ומלמדים אותי רבותי, כך שלא עלה ולא יעלה דעתי להיות כמביע כנ”ל”, מאז לא התבטא הרב קפלן בנושא.

אחיו של הגרח”י קפלן הם הגאון ר’ אברהם ראש ישיבת נתיב הדעת והגאון ר’ ניסן ראש ישיבת דעת אהרון ומרבני שכונת גבעת המבתר.
בשלשלת הדורות של משגיחי ישיבת חברון מאירה דמותו של המשגיח הגרח”י קפלן לצד משגיחי הישיבה בדורות עברו.

6 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. כתבה רצינית ומדהימה

  בתוך בליל הצרות והשטויות בארץ ובעולם. סוף סוף משהו רציני ואיכותי

  יוסי |
  הגב
 2. ר' חיים יצחק איש 'ענק'

  יפה מאד.
  הצלחתם להסביר מי הוא האיש.אחד מל”ו צדיקי הדור.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 3. הוא אלוף

  כל מילה בסלע הרב שליטא מקרין לסובבים מאורו המופלא ומאליף תלמידיו בינה

  תלמיד נאמן |
  הגב
 4. -ה-ל-ל- = הָרֹפֵא לִשְׁבוּרֵי לֵב = -ה-ל-ל-

  -ה-ל-ל- = הָרֹפֵא לִשְׁבוּרֵי לֵב = -ה-ל-ל-

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב