מענק של 105 מיליון ש”ח לספק הזוכה בהקמת לשכת שירותי מחשוב בנקאיים

חברת “TCS” נבחרה כספק הזוכה לקבלת מענק ממשרד האוצר לצורך הקמת לשכת שירותי מחשוב בנקאיים. החברה, שתהיה מחויבת להציע את שירותי הלשכה לכלל הגופים הפיננסיים שיהיו מעוניינים בכך, חתמה כבר עתה על הסכם לאספקת שירותי מחשוב לקבוצת “מריוס נכט” אשר עתידה להקים בנק חדש ולקבוצת “אופק” אשר עתידה להקים אגודת אשראי. עצם החתימה האמורה מהווה צעד משמעותי בדרך להקמת אגודת אשראי ובנק חדשים.

מהלך זה קודם במסגרת יישום הרפורמה להגברת התחרות במערכת הבנקאית בישראל, והוא מצטרף למספר רב של צעדים להגברת התחרות אשר נקטו משרד האוצר ובנק ישראל בשנים האחרונות.
המענק מוזיל באופן ניכר את עלות הקמת התשתית הטכנולוגית הנדרשת לבנק חדש, ובכך מביא להסרת אחד מחסמי הכניסה המשמעותיים ביותר לשחקנים חדשים בתחום הבנקאות, חסם המחשוב. כתנאי לקבלת המענק מהמדינה, הלשכה מחויבת להציע שירותים לכל שחקן פיננסי אשר ירצה בעתיד להשתמש בשירותיה, וצפויה להוזיל משמעותית את עלויות המחשוב לשחקנים פיננסים שיצטרפו ללשכה.
בשלב הראשון תקבל TCS, בכפוף לעמידה באבני הדרך, מענק של 105 מיליון ש”ח. יצוין כי במסגרת הכללים למתן המענק ישנו תמריץ לספק הזוכה לחתום עם גופים פיננסיים נוספים על הסכם לאספקת שירותי מחשוב, שכן כך יגדל המענק עד לסכום מקסימלי של 200 מיליון ₪.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.