200 מלש”ח לתכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזים והצ’רקסים לשנת 2020

בתום ישיבת הממשלה נועדו רה”מ נתניהו והשר הנגבי עם נציגי ראשי הרשויות הדרוזיות והצ’רקסיות ועדכנו אותם על החלטת הממשלה ובפרטי התכנית. ראשי הרשויות הודו לרה”מ נתניהו ולשר הנגבי על אישור התכנית.

בפגישה עם ראשי הרשויות אמר רה”מ נתניהו:

“אנחנו העברנו היום בממשלה יחד עם השר צחי הנגבי את ההחלטה על המשך תכנית הפיתוח במגזר הדרוזי. זה עכשיו מימון-גישור לקראת חידוש תכנית החומש שהביאה כל כך הרבה ברכה, ועוד תביא בהמשך עוד המון ברכה”.

התכנית מהווה המשך להחלטת הממשלה 959 (מיום ה-10.01.2016), לפיתוח והעצמת היישובים הדרוזיים והצ’רקסיים לשנים 2016-2019, בסך של כ-2.2 מיליארד ₪. תכנית הגישור מבקשת לשמר את עיקרי תוצרי החלטה 959, ואת הישגי התכנית הרבים בתחומים השונים. ההחלטה היום נותנת מענה מיידי לצרכים הדחופים של היישובים, בין היתר, במניעת פיטורי עובדים, הקצאת משאבים והמשך קידומן של תכניות הפיתוח. התכנית תביא לחיזוק הרשויות ותסייע לפעילותה של המנהלת לפיתוח כלכלי-חברתי ביישובים הללו, האחראית על יישום התוכנית והפועלת כזרוע הביצועית של המשרד לשיתוף פעולה אזורי.

בשנים האחרונות פעלה המנהלת ליישום התוכנית ולקידום והעצמת האוכלוסייה הדרוזית והצ’רקסית בתחומי החינוך, תשתיות, חברה, תעסוקה, פנאי ועוד, וכן לשיפור תהליך הבקרה והמעקב מול משרדי הממשלה השונים, ומידת השקיפות אחר ביצועי הממשלה בקשר עם החלטות המיועדות לטיפול ביישובים אלו. כעת תאפשר התכנית לשמר את הרצף הביצועי ולהתכונן בהתאם לתכנון וליישום, בהמשך, של התוכנית הרב-שנתית לפיתוח ביישובים הללו, בין השנים 2020-2024.

רה”מ נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה:

“נביא היום לאישור הממשלה תכנית המשך לפיתוח והעצמת היישובים הדרוזים והצ’רקסים בהיקף של 200 מיליון שקלים. בצעד הזה אנחנו ממשיכים את תכניות הפיתוח והעצמה שביצענו בשנים האחרונות במגזר הדרוזי בחינוך, בתעסוקה, בבריאות, בתשתיות ובדיור. היעד הוא אחד: להמשיך לצמצם את הפערים בקרב אחינו הדרוזים והצ’רקסים ולהביא לשילובם המלא בכלכלה ובחברה בישראל”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.