לבית עולמו: הגרמ”צ גנץ, מגיד שיעור בישיבת ויז’ניץ

הלילה נפטר הגאון רבי מאיר צבי גנץ, מחשובי חסידי ויז’ניץ (מרכז), משפיע ומגיד שיעור בישיבה. בשבוע האחרון הגיע האדמו”ר לבקרו וערך לכבודו סעודת ר”ח. הלוויתו תצא הבוקר מביהמ”ד ברח׳ שלמה המלך

קהל חסידי ויזניץ מרכז מתאבלים מרה עם פטירתו הלילה של הגה”ח ר’ מאיר צבי גנץ ז”ל, משפיע ומגיד שיעור בישיבת ויז’ניץ.

בשבועות האחרונות אושפז בביה”ח מעייני הישועה לאחר שבשנים האחרונות סבל ייסורים קשים ומרים.

בהסתלקותו פנה זיוה והדרה של אחד מדמויות ההוד לבית ויז’ניץ. “הרב גנץ זצ”ל היה איש חסיד בכל רמ”ח איבריו ושס”ה גידיו, שילב את שלושת עמודי העולם, תורה, עבודה גמילות חסדים, לצד היותו פה מפיק מרגליות בהתוועדות חסידים ורעים, היה תלמוד חכם גדול וגאון במידות, מקושר בכל לב ונפש לאדמו”רים לבית ויזניץ, ויבלחט”א כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א מויז’ניץ”, מספר בן משפחתו.

הרב גנץ היה מגדולי המשפיעים וראשי החבורות אצל בעל ה”ישועות משה” זצוק”ל וכן אצל בנו יבלחט”א כ”ק האדמו”ר מויזניץ שליט”א.

בשבוע האחרון בא לבקרו כ”ק האדמו”ר שליט”א ואף ערך לכבודו סעודת ראש חודש אדר א’.

השאיר אחריו צאצאים, זרע ברך ה’, הולכים בדרך אבות.

הלוויתו תצא  הבוקר מביהמ”ד הגדול ויז’ניץ, רח’ שלמה המלך 18 בני ברק.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.