מה הישראלים אוהבים לעשן?

כלל היבוא בחודש ינואר 2020 הסתכם בכ – 5.9 מיליארד $

בינואר 2020 נמשכה עליה ביבוא סיגריות בשיעור של 9.0%. העליה מוסברת ע”י מעבר מצריכת טבק לגלגול לצריכת סיגריות עקב העלאת מס קניה על טבק לגלגול החל ממרץ 2019.

· ערך יבוא טבק אחר, הכולל טבק לעישון, טבק לנרגילות, טבק למקטרת, סיגרים ויחידות טבק לחימום, ירד בינואר 2020 בשיעור של 63.4% לעומת ינואר 2019. עם זאת, הכנסות ממס קניה על טבק אחר ממשיכות לעלות כתוצאה, כאמור, מהעלאת מס קניה על טבק לגלגול.

· סה”כ ערך כלל היבוא בחודש ינואר 2020 הסתכם בכ – 5.9 מיליארד $, ירידה של 3.8% לעומת ערך היבוא בינואר 2019. הירידה מוסברת בחלקה ע”י ירידה בערך יבוא כלי רכב כתוצאה מהקדמת יבוא בדצמבר 2019.

נתוני מגמה מצביעים על יציבות בערך יבוא החל מינואר 2019.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.