בבית שר התורה: מעמד כנס יסוד ‘כתיבת חבורות’ בענייני ממונות וריבית

מעמד מרומם ורב רושם התקיים השבוע במעונו של רשכבה”ג מרן שר התורה הגר”ח קנייסקי שליט”א. למעונו של שר התורה התקבצו גדולי ראשי הישיבות למעמד מיוחד של כנס היסוד של ‘כתיבת חבורות חידושי תורה הדרכה’ ‘בית כהלכה’לזכרו של מרן פוסק הדור הגר”נ קרליץ זצוק”ל. במסגרת היוזמה הברוכה תערך תחרות של כתיבת חידושי תורה בין תלמידי הישיבות בענייני ריבית ובענייני ממונות.

 

מעמד מרומם ורב רושם התקיים השבוע במעונו של רשכבה”ג מרן שר התורה הגר”ח קנייסקי שליט”א. למעונו של שר התורה התקבצו גדולי ראשי הישיבות למעמד מיוחד של כנס היסוד של ‘כתיבת חבורות חידושי תורה הדרכה’ ‘בית כהלכה’ ביוזמת ג’וינט ישראל לזכרו של מרן פוסק הדור הגר”נ קרליץ זצוק”ל. במסגרת היוזמה הברוכה תערך תחרות של כתיבת חידושי תורה בין תלמידי הישיבות בענייני ריבית ובענייני ממונות.

בני הישיבות הספונים באוהלה של תורה, עוסקים בהוויות אביי ורבא שקועים בתיבת נוח של דורנו הם הישיבות הקדושות. היות וכך לעיתים נחסרים בידיעת חלקי התורה הקשורים לענייני ממונות כמו ריבית מעשר כספים ועוד. עניין נוסף שנמצא צריך תיקון הוא מנהג נכון בענייני כספים של זוגות צעירים שמתחתנים. לכן בעצה אחת עם גדולי ישראל השכילו לעשות הרב יצחק טרכטינגוט והרב ישיעהו סיני מראשי התכניות החרדיות בארגון הג’וינט, להוציא לפועל את היוזמה הברוכה של ‘בית כהלכה’ לעודד את לימוד ההלכה בענייני ממונות המצויים והדרכה בכלכלה נבונה.

בכנס היסוד שנערך במעונו של שר התורה השתתפו גדולי ישראל וראשי הישיבות אשר יעמדו בנשיאות ובראשות ‘בית כהלכה’ חברי מועצגה”ת הגאון הגדול רב”ד פוברסקי שליט”א; הגאון הגדול ר”ד כהן שליט”א; הגאון הגדול רמ”י שלזינגר שליט”א; ראשי הישיבות הגר”ש שטיינמן שליט”א ראש ישיבת אורחות תורה ; הגר”י חברוני שליט”א ראש ישיבת חברון והגרח”פ ברמן שליט”א מראשי ישיבת פונביז’.

הגאון הגדול רב”ד פוברסקי שליט”א, הזכיר את חלקו של ארגון הג’וינט בדאגה לעולם התורה: “בשנת ת”ש שהייתי בן 8 בווילנה אכלתי מים עם לחם פעם ביום לא היה אוכל. ואת מעט האוכל שהיה השיג ר’ חיים עוזר דרך ארגון הג’וינט. מה שמייסדים פה היום זה דבר גדול. צריך להשתדל לגדל דורות כאלה שלומדים תורת אמת, לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא. אני כבר רוצה להירשם בין הנבחנים, זה זכות גדולה, זה ערב היסטורי”, אמר ראש הישיבה.

הגאון הגדול ר”ד כהן פתח את דבריו: “ברשות מרן רבינו שר התורה שליט”א ברשות גדולי רה”י שליט”א אני חושב שכנס יסוד זה יש בו ברכה גדולה בשני עניינים, קודם כל עניין של חיזוק ללמוד את הלכות ריבית, זה עניינים עמוקים מאוד עניינים שיכולים באמת לגדל בתורה, וגם ממש הלכה למעשה”.

חבר מועצגה”ת הגאון הגדול רמ”י שלזינגר שליט”א: “הדברים צריכים חיזוק, מצוות שנפגשים איתם יום יום, ההבנה בזה העיסוק בזה יביא לשיפור המצב, בעזרת ה’ שתצא תועלת גדולה מזה. אני זוכר את העזרה של הג’וינט לעולם הישיבות במשך שנים רבות”.

הגאון רבי חיים פרץ ברמן שליט”א: “מתאספים פה רבותינו לחזק את קיום ההלכה למעשה על ידי שלומדים תורה ומחדשים בתורה, בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, הכח של התורה בעצמה זה שעם ישראל מתחזק בלימוד של ריבית זה בעצמו נותן את הכח להתחזק ולהיזהר בריבית. .יש פה זכות גדולה שהג’וינט שוב יעזור לריבוי של התורה בעם ישראל כמו שהיה בחוץ לארץ אצל ר’ חיים עוזר, ויש עכשיו אנשים שמבינים את החשיבות של התורה ושהעולם נברא בשביל התורה, והם מבינים איך לתת את זה שהתורה תישאר בטהרתה”.
לאחר סיום דבריהם המרומים של ראשי הישיבות בירך מרן שר התורה בברכת הצלחה את יוזמי התכנית- הרב יצחק טרכטינגוט והרב ישעיהו סיני שיזכו להגדיל ולחזק את הלימוד הלכה למעשה בענייני ממונות.

ראובן גורבט ראש תחום חרדים ג’וינט ישראל: ‘יש לארגון הג’וינט זכיות רבות בהקמת עולם הישיבות מאפר השואה. אנחנו רואים לעצמנו את הזכות להמשיך ולסייע בידי לומדי התורה ללמוד את הדברים הלכה למעשה’

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.