הבקשה הנרגשת של האדמו”ר מויז’ניץ לחסידים לרגל צום עשרה בטבת

“חוסו על נפשות בני הבית” ביקש האדמו”ר מויז’ניץ, “השבוע יחול צום עשרה בטבת ביום שישי, אל תחמירו על עצמכם מנהג זה כאשר בני הבית רעבים מהצום”.

מרן האדמו”ר מויז’ניץ שמושבו בשיכון ויז’ניץ נשא דברים בסעודה שלישית השבת ובין היתר עורר את החסידים על נקודה חשובה הנוגעת לליל שבת קודש הבאה – פרשת ויגש, מוצאי צום עשרה בטבת.

כידוע בחצרות החסידים נהוג שלא לקדש על היין בין השעות 6:00 ל-7:00 בלילי השבתות של החורף, יש נזהרים שלא לקדש בשעה ראשונה של הלילה דהיינו שעה שביעית אלא או קודם הלילה או לאחר שעה תוך הלילה. לפי שבשעה הראשונה הוא מזל מאדים וסמא”ל מושל עליו כפי שמובא בספרים.

הרבי מויז’ניץ העיר לכלל הציבור בשיא הפשטות וביקש לא להחמיר בשבת הקרובה על המנהג החסידי העתיק.

“חוסו על נפשות בני הבית” ביקש האדמו”ר, “צום עשרה בטבת יחול ביום שישי, אל תחמירו על עצמכם מנהג זה כאשר בני הבית רעבים מהצום”.

“אלו המחמירים יאמרו קאפיטל תהילים במקום וזה יהיה כאילו שמרו על הקפידה”, אגב סיים האדמו”ר את דבריו, הקפידה להמתין בין השעה 6 ל-7 היה ידוע מנהג רק לאדמו”רים ולא לחסידים, אבל אלו שכן מקפידים שיחוסו על בני הבית בשבת הבאה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.